Laatste nieuws:
Update werken fietspad Bredabaan (N1)

Update werken fietspad Bredabaan (N1)

Update 12 maart 2019: Aannemer Adams is momenteel bezig ter hoogte van kasteel Withof met het maken van een doorsteek van de riolering (van zijde Withof naar de overkant van de Bredabaan). Hiervoor is de inname van een gedeelte van de rijbaan nodig waardoor het verkeer beurtelings moet passeren door middel van tijdelijke driekleurige lichten. Deze werken zullen duren tot het einde van de week.

Intussen werden de lichten beter afgesteld zodat een snellere verkeersafwikkeling mogelijk is. In de week van 18 maart zal de aannemer dan starten met het betonneren van het nieuwe fietspad aan de westzijde van de Bredabaan. Het betonneren start aan het Klokkenhof en zal geleidelijk opschuiven richting Gooreind om tegen het einde van de week de Kochdreef te bereiken.

Op 14 mei 2018 is aannemer Adams gestart met de aanleg van twee vrijliggende fietspaden langsheen de Bredabaan tussen de Eikendreef in Gooreind en het Kruispunt met de Sint-Jobsebaan te Brasschaat. Om de hinder voor het doorgaand en plaatselijk verkeer tot het minimum te beperken, worden de werken in 6 fases uitgevoerd.

Op vraag van beide gemeentebesturen (Brasschaat en Wuustwezel) zal het Agentschap voor Wegen en Verkeer (eigenaar van de Bredabaan) het snelheidsregime tijdens de Kerstvakantie en het bouwverlof (er wordt dan niet gewerkt in de werfzone) aanpassen van 30 km/uur naar 50 km/uur. De andere maatregelen (versmalde rijstroken, speedpedelecs op de rijbaan, verbod zwaar verkeer, …) blijven onverminderd van kracht.

Verdere timing

-Fase 2 (tot 05/04/2019): Vanaf 2 januari zal de aannemer starten met de aanleg van de verdere riolering en het definitieve fietspad langs de westzijde van de rijbaan.
-Fase 3 (22/04/2019 – 14/02/2020): van 22 april 2019 tot 13 september 2019 werken nutsmaatschappijen langs de oostzijde van de rijweg. fietsers kunnen gebruik maken van het nieuw aangelegde fietspad langs de westzijde. Van 23/09/2019 tot 14 februari 2020 aanleg fietspad langs de onpare kant van de rijweg.
-Fase 4 (01/03/2020 – 05/03/2020): asfalteren van de rijweg. Enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Het doorgaand verkeer dient de omleiding via de autostrade te volgen.
-Fase 5 (01/03/2020 – 05/03/2020): aanbrengen van belijningen en markeringen
-Fase 6 (01/03/2020 – 05/03/2020): Beplantingswerken. Fase 5 & 6 kunnen gelijktijdig met fase 4 uitgevoerd worden.
Deze planning is het streefdoel. Slechte weersomstandigheden of onvoorziene werkzaamheden kunnen hierin niet opgenomen worden en kunnen mogelijk voor een termijnverlenging zorgen.

Heb je nog vragen?
Vragen over de aanleg van het fietspad en het vernieuwen van de rijbaan?
Surf dan naar www.wegenwerken.be of bel 03 224 68 11
Vragen over de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel?
Surf naar www.pidpa.be of bel 0800 90 300
Algemene vragen?
Mail naar conducteur@wuustwezel.be of bel 03 690 46 32

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pxhere

Facebook29
Twitter
Follow Me
Tweet