Laatste nieuws:
Stijging aantal besmettingen in Essen2

Stijging aantal besmettingen in Essen

De voorbije week werd in Essen een zestal besmettingen geregistreerd. Hiermee overschrijdt Essen de waarschuwingsdrempel van meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Onze gemeente zit in de zogenaamde ‘alarmfase’, en dat geeft aanleiding tot sterk verhoogde waakzaamheid.

De gemeente verkrijgt momenteel niet de nodige gegevens vanuit andere overheden of instanties om te achterhalen of het in Essen om individuele besmettingen gaat, dan wel om een of meerdere lokale clusters.

Het bestuur wil zo goed mogelijk zicht krijgen op de locatie en spreiding van de besmettingsgevallen. In nauw overleg met de Huisartsenkring en de eerstelijnszone Noorderkempen proberen we de situatie zo snel mogelijk in kaart te brengen.

Symptomen? Blijf thuis!

In tussentijd focust de gemeente extra op de handhaving van de regels en de communicatie naar de bevolking toe. Meer dan ooit vragen we onze inwoners om alert te zijn voor de symptomen van COVID-19. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn:
-Koorts
-Hoest
-Kortademigheid
-Keelpijn
-Pijn op de borst
Zoek direct medische hulp als je ernstige symptomen heeft. Bel altijd eerst voordat je je huisarts of een zorginstelling bezoekt. Mensen met lichte tot matige symptomen, die verder gezond zijn, moeten thuis uitzieken.

Stijging aantal besmettingen in Essen

Het duurt gemiddeld vijf tot zes dagen tot een besmette persoon symptomen vertoont. In sommige gevallen verschijnen de symptomen pas na veertien dagen.

Volg de 6 gouden regels

Hou zeker volgende gouden regels in het achterhoofd.
-De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
-Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
-Neem extra voorzorgsmaatregelen als je mensen uit de risicogroep ziet.
-De afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je uitgebreide bubbel (van 15 personen, per week) en kinderen jonger dan 12.
-Je mag nauwer contact hebben met 15 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon.
-De groep mag niet groter zijn dan 15 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park.
-Daarnaast zijn ook mondmaskers verplicht op heel wat plaatsen waar veel volk samen komt.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook154
Twitter
Follow Me
Tweet