Laatste nieuws:
‘Solidariteitsprijs Sooi Noldus 2021' symbolisch overhandigd

‘Solidariteitsprijs Sooi Noldus 2021′ symbolisch overhandigd

Zondag 1 mei reikte Vooruit-Essen voor het zesde jaar op rij de ‘Solidariteitsprijs Sooi Noldus’ uit. Deze wordt ieder jaar toegekend aan solidaire verenigingen of groepen mensen die door hun inzet of actie een betekenisvolle steun betekenden voor hun mede-Essenaren. Voorgaande jaren waren de laureaten: Scouts en gidsen Essen-Heikant, de vrijwillige chauffeurs van de Handicar, de deelnemers aan ‘Niemandsland’, de sociale toer van carnavalsvereniging de Ossekoppen en het zorgpersoneel tijdens de coronacrisis.

Eerbetoon aan vrijwilligers vaccinatiecentrum

Tijdens het voorbije jaar gaven veel mensen dagelijks het beste van zichzelf om te helpen als vrijwilliger in het Vaccinatiecentrum Noord. Verpleegkundigen en medici, onthaalmedewerkers, parkingbegeleiders, bestuurders van de riksjafietsen, telefonisten, allen waren ze op allerlei gebied behulpzaam. We willen de solidariteit die dit opleverde koesteren en huldigen. En, hen symbolisch bedanken voor hun inzet en engagement tegenover hun, vaak ook kwetsbare, medemensen. Dit sluit volledig aan bij de visie van Sooi Noldus, naar wie deze prijs is vernoemd. Sooi was een gedreven, integer, maar vooral een fiere Socialist die tussen 1932 en 1974 gemeenteraadslid was en veel respect en waardering kreeg over de partijgrenzen heen. Zijn niet aflatende strijd tegen onrechtvaardigheid was en is een voorbeeld voor velen. Mevrouw Cindy De Roeve, voorzitter van de eerstelijnszone Noord, die ook het vaccinatiecentrum organiseerde nam tijdens een druk bijgewoonde 1-meiviering de prijs in ontvangst. Ook de aanwezige vrijwilligers van het vaccinatiecentrum ontvingen een afdruk. De Solidariteitsprijs werd ook dit jaar ontworpen door Essens kunstenaar en animatietekenaar Pet Aerden.

Vrijwilligers die dat wensen kunnen alsnog een afdruk ontvangen door een mailtje te zenden aan: essen@vooruit.org. Ze krijgen de kaart dan thuisbezorgd.

Bron: Vooruit Essen
Foto: Vooruit Essen

Facebook32
Twitter
Follow Me
Tweet