Laatste nieuws:
Sluikstort wordt zwaar bestraft

Sluikstort wordt zwaar bestraft

Wildplassen, nachtlawaai, wildplakken, sluikstorten, vandalisme, hondenpoep, … het zijn maar enkele voorbeelden van kleine problemen die vaak grote ergernissen opwekken en die vaak leiden tot een gevoel van onveiligheid. Met een systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) beschikt Wuustwezel sinds 2016 over een instrument om deze vormen van overlast te counteren.

In het werkjaar 2018 ontving de sanctionerend ambtenaar 23 GAS-dossiers, nl.:
Sluikstorten – 5 dossiers
Geluidsoverlast – 4 dossiers
Lawaaihinder dieren – 4 dossiers
Verbod vuur in open lucht – 3 dossiers
Loslopende honden – 2 dossiers
Afsteken vuurwerk – 1 dossier
Bevuilen openbare ruimte – 1 dossier
Lawaaihinder – 1 dossier
Achterlaten voorwerpen op openbare weg – 1 dossier
Wildplassen – 1 dossier

In zeventien dossiers werd er een boete opgelegd, variërend van 25 euro tot 150 euro. Eén persoon bekwam de vrijspraak, twee dossiers werden geseponeerd en drie dossiers zijn nog lopende.

Sluikstort wordt intensief opgespoord

Sinds begin dit jaar heeft het gemeentebestuur de strijd tegen het sluikstort nog opgevoerd. Eén persoon werd aangeworven om voltijds op zoek te gaan naar de identiteit van sluikstorters. Zo werden in de periode januari – augustus 2019 al 15 sluikstorters geïdentificeerd. Zij riskeren niet alleen een GAS-boete, maar dienen ook voor het opruimen een belasting te betalen. Het totale boetebedrag voor deze sluikstorters bedraagt zo ± 4.500 euro.

Meer info

IGEAN milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem
Hilde Boydens – Lobke Goormans
03 350 08 11 – gas@igean.be
www.igean.be

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook130
Twitter
Follow Me
Tweet