Laatste nieuws:
Enkel nog vuurwerk door professionals in Brecht

Enkel nog vuurwerk door professionals in Brecht

Het Vlaamse Parlement keurde begin april 2019 een nieuw decreet goed waarin een algemeen verbod wordt opgelegd om vuurwerk af te steken. Omwille van de veiligheid, zal de gemeente Brecht dit vuurwerkdecreet toepassen, maar wel nog een uitzondering voorzien voor vuurwerk dat wordt afgestoken door professionals.

Concreet wil dit zeggen dat jij als particulier geen vuurwerk meer mag afsteken! Enkel professionals krijgen, na een goedgekeurde aanvraag bij de gemeente, wel nog toestemming. Wie als niet-professional toch vuurwerk afsteekt op eender welk moment van het jaar, dus ook met oud op nieuw, riskeert een GAS-boete.

Info: Dienst integrale veiligheid en mobiliteit, Gemeentepark 1, 03 660 25 58 of kristine.vanbavel@brecht.be

Bron: gemeente Brecht
Foto: Pixabay

Facebook92
Twitter
Follow Me
Tweet