Laatste nieuws:
Regenboogambassadeurs voor holebi- en transgenderouderen

Regenboogambassadeurs voor holebi- en transgenderouderen

De Regenboogambassadeurs is een groep van ervaringsdeskundigen, die op vrijwillige basis meewerken aan de acceptatie van holebi’s en transgenders in de professionele ouderen- en mantelzorg. De groep is voortgekomen uit de vroegere werkgroep ‘Janus’ die opereerde onder de vleugels van het ‘Roze Huis’ in Antwerpen. Janus heeft een doorstart gemaakt en bestaat sinds begin 2018 onder de naam Regenboogambassadeurs.

Maggy Doumen

“Maggy Doumen is coördinator van de Regenboogambassadeurs”, vertelt Chantal Colsoul. “Zij heeft het initiatief genomen om de stuurgroep in te richten die de doorstart georganiseerd heeft. Op vraag van Maggy ben ik ook in de stuurgroep gekomen. We zijn onder andere bezig met ons te introduceren, de vereniging op poten te zetten, vrijwilligers te zoeken, … We zijn ook een programma aan het samenstellen voor diensten- en woonzorgcentra en opleidingen voor verpleeg- en zorgkundigen.”

Vlnr Mark, Patrick, Cille, Maggy, Liliane, Marcel, Chantal, Rit en Roger
Regenboogambassadeurs nemen de weerstand weg

“Juist in die laatste groep, ondanks dat het jongere mensen zijn, is veel weerstand. Die weten niet hoe ze met seksueel anders geaarde mensen om moeten gaan. Maar dat geldt ook voor mensen met een andere etnische achtergrond. Het is geen onwil, maar onwetendheid. Ondertussen zijn we ook al benaderd door mutualiteiten en vakbonden om vormingen te geven aan hun personeel. Want die zijn ook met ouderenzorg bezig en hebben er vragen over.”

200.000 mensen in de zorg
“Ons programma bestaat uit een fototentoonstelling, getuigenissen van een tiental oudere holebi’s en transgenders, films, een holebi-bingo, … Allemaal laagdrempelige onderdelen om begrip en daarmee acceptatie te verkrijgen. We komen in verzorgingstehuizen waar de directie zegt: ‘We hebben geen holebi’s en transgenders in huis.’ Maar in België wonen 200.000 mensen in de zorg en daar zouden geen mensen uit onze doelgroepen bij zitten? En de senioren die (klein)kinderen hebben die het zijn en daar moeite mee en vragen over hebben? Veel directies staan er open voor, maar soms moet je ook de dialoog aangaan. Je moet wel vormgeven aan je vrijwilligers, zodat ze communicatief weerbaar zijn. De weerstand is er vaak alleen vanwege onwetendheid of uit angst voor slechte publiciteit.”
 

”De weerstand is er vaak alleen vanwege onwetendheid of uit angst voor slechte publiciteit…”

Terug in de kast…

“Uiteindelijk willen ze dan wel toegeven aan een onderdeel van het programma en daarmee is het begin gemaakt! Het is dieptriest dat mensen die in hun vroegere leven, soms met veel moeite, uit de kast zijn gekomen er op latere leeftijd weer in terug moeten. En dat alleen vanwege hun nieuwe omgeving!”

Vrijwilligers broodnodig

“Onze vereniging groeit snel en we zijn dan ook constant op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen steunen op de diverse vlakken. Geïnteresseerden kunnen ons altijd contacteren via de website of de facebook groep. Zo geven we samen holebi- en transgenderouderen een stem.”

NN

Facebook72
Twitter
Follow Me
Tweet