Laatste nieuws:

Rattenvergif? Neen, bedankt!

Het gemeentebestuur van Brecht heeft beslist om te stoppen met het gratis ter beschikking stellen van rattenvergif, zowel aan particulieren als professionelen. Uit een onderzoek blijkt dat binnen de provincie Antwerpen nog slechts een minderheid van de gemeenten rattenvergif kosteloos of tegen betaling aanbieden. Tijd om dit verouderd gebruik ook in Brecht onder de loep te nemen.

Zonder is gezonder
Deze maatregel om het gebruik van vergif te beperken, kadert in eerste instantie in het klimaat van ‘zonder is gezonder’. Graag wil men meer aansturen op preventie en alternatieve bestrijdingsmogelijkheden en daarnaast foutief gebruik van rattenvergif tegengaan. Vaak wordt het gratis aangeboden vergif verkeerd gebruikt, waardoor tal van andere fauna, organismen en zelfs huisdieren slachtoffer worden. Met deze maatregel bespaart de gemeente Brecht gemiddeld 6.200 euro per jaar. Uit deze cijfers blijkt bovendien dat het ter beschikking stellen van rattenvergif niet zorgt voor een daling van het aantal meldingen van ratten.

Overgangsmaatregel
Vanaf 2016 wordt een uitdovend beleid rond rattenvergif gevoerd. Zolang de voorraad strekt kan men nog een beperkte hoeveelheid rattenvergif bekomen. Inwoners krijgen tweemaal per jaar en per adres maximaal 125 gram rattenvergif (te verkrijgen in het gemeentehuis, administratief centrum in Sint-Job-in-‘t-Goor of technische dienst (gemeentemagazijn, Van Pulstraat)). Professionelen krijgen tweemaal per jaar en per adres maximaal 500 gram (te verkrijgen bij de technische dienst, gemeentemagazijn, Van Pulstraat).

Meer tips en info nodig?
Voor informatie of bij mogelijk plagen kan je beroep doen op het advies van milieu- of duurzaamheidsambtenaar (zie contactgegevens onderaan) en/of de expertise van de gemeentelijke rattenvanger. Het vangen of verdelgen van ratten kan pas na preventie en toepassen van alternatieve bestrijdingsmiddelen en laat je best over aan professionelen.

Info:
Milieudienst, Gemeentepark 1, 03 660 25 63 of wendy.neirinck@brecht.be, dienst duurzaamheid en milieu, Gemeentepark 1, 03 660 25 69 of peter.budts@brecht.be, www.zonderisgezonder.be, www.provincieantwerpen.be

Foto en bron: gemeente Brecht

JV

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet