Laatste nieuws:
Radars, radarverklikkers en radarindicatoren

Radars, radarverklikkers en radarindicatoren

Wat zijn de verschillende soorten radars die u op de weg kunt tegenkomen en is het toegestaan ze te detecteren met radarverklikkers?

In elk land passen de autoriteiten verschillende middelen toe om de snelheid van de weggebruikers te controleren en hen te waarschuwen of te bestraffen als zij de toegestane maximumsnelheid overschrijden. Het belangrijkste doel van de controles is natuurlijk om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Welke soorten radars worden gebruikt?

Vaste flitspalen:
Dit zijn de meest voorkomende radars, zowel op onze wegen als in het buitenland. Omdat ze niet van plaats veranderen, is hun locatie bekend en soms zelfs vermeld op websites van lokale overheden. Deze radars kunnen de snelheid van een voertuig berekenen wanneer het de radar nadert of er zich van verwijdert en een voertuig in overtreding flitsen. Vaste snelheidscamera’s worden ook gebruikt om de snelheid te berekenen van voertuigen op drukke wegen waar meerdere voertuigen tegelijk kunnen worden geflitst. De technische eigenschappen van deze radars laten toe om het verschil te maken tussen de snelheid van de verschillende voertuigen die zichtbaar zijn op de foto.

Mobiele radars:
Radars kunnen langs de weg geplaatst worden voor een tijdelijke snelheidscontrole. Deze controles worden niet altijd door de overheden aangekondigd en kunnen gemakkelijk worden verplaatst. Tijdelijke radars kunnen ook worden gebruikt om de snelheid te controleren langs een wegenwerf.

Radars aan boord:
Deze radars bevinden zich aan boord van (al dan niet gemarkeerde) auto’s van de politie. Zij kunnen zowel worden gebruikt in de voertuigen die de controles uitvoeren of daarbuiten en ze worden niet aangekondigd. De politiediensten kunnen ook een laserradar (laserpistool) gebruiken

Er zijn ook radars aan boord van politievoertuigen of niet gemarkeerde voertuigen die in het verkeer meerijden. Deze radars kunnen voertuigen controleren die in dezelfde of in de tegengestelde richting rijden. U wordt dan ongemerkt gecontroleerd door het voertuig dat u volgt of vóór u uitrijdt.

Trajectcontroles:
Het type radar dat gebruikt wordt voor trajectcontroles komt steeds vaker voor op de snelwegen. Het berekent de gemiddelde snelheid van een voertuig tussen het ogenblik waarop het de controlezone binnen- en buitenrijdt. Deze radars worden meestal aangekondigd.

Snelheidscamera’s bij verkeerslichten:
Deze worden gebruikt om voertuigen te flitsen die het rood licht niet respecteren. Op basis van hetzelfde principe worden er ook radars gebruikt om voertuigen te flitsen die op een overweg door het rood licht rijden.

Preventieve radars:
Dit zijn de radars die op een groot bord de snelheid van het voertuig aangeven (vaak met een groene of rode smiley afhankelijk van het resultaat). Ze dienen om bestuurders te informeren en bewust te maken van hun snelheid.

Los van dit alles worden soms ook valse radars langs de weg geplaatst om de verkeersovertreders af te schrikken.

Het spreekt voor zich dat de radarsystemen die door de plaatselijke overheden gebruikt worden, gehomologeerd en juist gekalibreerd moeten zijn en aan bepaalde normen moeten voldoen. In de regel wordt een marge van 5 km/u afgetrokken van de door de radar geregistreerde snelheid wanneer het voertuig met een snelheid van minder dan 100 km/u rijdt. Deze marge is 5% wanneer de snelheid van het voertuig hoger is dan 100 km/u.

Zijn radardetectoren of radarverklikkers toegestaan?

Steeds meer gps’en of soortgelijke systemen worden gebruikt om radars of zones, waar radars aanwezig zijn, te lokaliseren. Radardetectoren (m.a.w. systemen die de plaats van radars verklikken of zelfs radarsignalen verstoren) zijn overal verboden! Als u er één in uw auto hebt geïnstalleerd, loopt u, afgezien van de inbeslagname, het risico van een zware boete of zelfs de intrekking van uw rijbewijs, zelfs als het apparaat gedeactiveerd is.

Hoe zit het met de radarindicatoren?

Voor radarwaarschuwings- of radarindicatiesystemen die gebruikt worden in mobiele toepassingen en autonavigatiesystemen zoals de gps, verschillen de regels van land tot land. België, Nederland, Luxemburg, Spanje, Italië, Portugal, Tsjechië, Slovenië, Noorwegen en Zweden staan het gebruik ervan toe. In Frankrijk en Duitsland mogen deze systemen niet de exacte locatie van de radars aangeven, maar wel een risicozone waar de snelheidscontrole mogelijk is. Meestal zal de gps automatisch hierop overschakelen.

Landen waar radarindicatoren verboden zijn

In Oostenrijk, Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, Slovenië, Turkije en Cyprus is het verboden een waarschuwingssysteem te gebruiken. Het wordt daarom aanbevolen een dergelijke toepassing uit te schakelen wanneer u in deze landen reist.

“Een verwittigde bestuurder is er twee waard…!”

Bron: Europ-assistance.be
Foto: Pixabay

Facebook42
Twitter
Follow Me
Tweet