Heeft de elektrische wagen toekomst in Vlaanderen

Heeft de elektrische wagen toekomst in Vlaanderen?

Het marktaandeel van elektrische auto’s blijft met 0,51% marginaal. De overheid wil dat cijfer omhoog, maar blijkt zelf het grote struikelblok.

Onbetrouwbare overheid

De Vlaamse overheid wil dat de elektrische auto tegen 2020 een marktaandeel van 7,5% behaalt terwijl nu slechts 0,51% van de nieuw verkochte wagens elektrisch is. VAB onderzocht in de nieuwste mobiliteitsbarometer wat een doorbraak in de weg staat. De gekende hinderpalen zoals de zeer hoge aankoopprijs, de beperkte oplaadmogelijkheden en het beperkte productgamma komen vaak terug. Opmerkelijk is echter dat het fiscaal autobeleid van de overheid bijna de belangrijkste drempel vormt. De elektrische wagen heeft momenteel tal van fiscale voordelen. Zo zijn er premies en betaalt de consument geen accijnzen op elektriciteit als brandstof. De potentiële koper echter, twijfelt of die stimuli ook op termijn overeind zullen blijven. De ervaring is op dat punt negatief. Via ecopremies werden autokopers in 2010 en 2011 nog massaal richting diesel gestuurd. Diezelfde koper wordt momenteel echter geconfronteerd met een anti-dieselbeleid op fiscaal niveau door de accijnsverhogingen aan de pomp en een hogere verkeersbelasting. De consument heeft een hekel aan een onbetrouwbare overheid die plots de fiscale regels wijzigt in zijn nadeel. In dat geval kiest hij voor zekerheid en dus niet elektriciteit maar wel fossiele brandstof.

Consument kiest voor benzine

Net als twee jaar geleden peilde VAB naar wat voor wagen de consument verwacht te kopen in de toekomst. Daaruit blijkt dat hij vooral richting benzine kijkt. Met 48% is dat de grootste groep, een stijging van 9% ten opzichte van 2016. Nog slechts 1 op de 10 zou voor diesel kiezen. Alternatieve brandstoffen profiteren daar nauwelijks van. Elektrisch gaat 3% omhoog en CNG 1%. Een kwart van de automobilisten blijft onbeslist en weet nog niet wat zijn voorkeur zou zijn. De interesse voor elektrische wagens neemt wel toe, maar privégebruikers kopen ze niet. Dit valt ook af te leiden uit de tanende interesse voor de zero-emissie premie van de overheid: in 2016 waren er 778 aanvragen voor een premie, in 2017 nog slechts 225 en de eerste jaarhelft van 2018 belooft niet veel beterschap met amper 157 aanvragen.

Hinderpalen

De gekende hinderpalen zoals de hoge aanschafprijs van een elektrische wagen en het aanbod dat niet afgestemd is op ieders behoefte (vooral de actieradius) lijken in de nabije toekomst opgelost te worden. Als we op de aankondigingen van de autoconstructeurs verder gaan, zal dit probleem binnen 5 à 10 jaar sterk gereduceerd zijn. Meer dan 100 modellen met elektrische aandrijving zijn wereldwijd aangekondigd en worden de volgende vijf jaar gelanceerd. Qua aanbod van laadfaciliteiten worden belangrijke stappen gezet door vooral vraaggericht te werken en door snel-laadmogelijkheden uit te breiden. De techniek pakt dit soort van drempels aan. Een overheid die in het verleden onbetrouwbaar is gebleken blijft dus een grote onbekende factor en daardoor een struikelblok. Een perceptie waar de overheid zelf aan zal moeten werken. Enkel als die een coherent en consequent fiscaal autobeleid voert, zal de consument volgen. Die verwacht voor zijn investering namelijk stabiliteit voor een periode van meer dan 10 jaar. Het huidige beleid faalt op dit punt en hypothekeert daardoor de doorbraak van de elektrische wagen bij privé kopers. De consument heeft zich één keer aan de steen gestoten, maar zal dat niet zo snel een tweede keer doen.

Bron: VAB
Foto: Pixabay

Facebook32
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!