Laatste nieuws:
Politie Noord controleert lokale horeca

Politie Noord controleert lokale horeca

Op 24 november organiseerden de gemeentebesturen en de lokale politie van Stabroek en Kapellen een multidisciplinaire controle op verschillende horecazaken. Deze vond plaats met ondersteuning van het ARIEC (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) Antwerpen van de Federale Politie en verschillende inspectiediensten.

Resultaten

De controleurs inspecteerden zes zaken, waaronder drie exotische eetgelegenheden, een restaurant en twee cafés. In totaal werden vier pv’s opgesteld voor zwartwerk, een pv wegens niet-betalen RSZ en een pv inzake inbreuk op de camerawet. Er werden drie overtredingen vastgesteld voor ontbrekende prijsaanduiding en misleiding van de consument. Er werd ook een persoon met illegaal verblijf opgemerkt, deze werd bestuurlijk aangehouden en ter beschikking gesteld van DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) en is ondertussen het land uitgezet.

Tot slot sloten de inspecteurs twee eetzaken aangezien deze een gevaar betekenden voor de volksgezondheid. Ook hiervoor stelden de betrokken inspectiediensten proces-verbaal op.

Doel van de actie

Het hoofddoel van de controle was nagaan of de betrokken handelszaken zich houden aan de verschillende regelgevingen en zich niet bezighouden met illegale activiteiten die de lokale economie ondermijnen. Daarvoor keurden de gemeenten Stabroek en Kapellen een lokaal politiereglement goed waarin staat dat handelszaken aan regels onderworpen zijn. Via dit reglement wil men voorkomen dat de criminele wereld de lokale economie infiltreert. Het handhaven kadert mee in het opvolgbeleid. Politiezone Noord zal in samenspraak met al haar partners en opdrachtgevers dit in de toekomst ook verder van nabij opvolgen.

MLH

Foto: © Pixabay