Laatste nieuws:
Minister Crevits kent ruim 900.000 euro investeringssteun toe

Minister Crevits kent ruim 900.000 euro investeringssteun toe

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van ruim 900 000 euro voor de bouw van het lokaal dienstencentrum De Groten Uitleg in Kalmthout. Het gaat om een nieuwbouw die geïntegreerd wordt in het nieuwe gemeentehuis.

Grote uitdagingen

“Ook in Kalmthout staat in de zorgvisie dat het de bedoeling is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Uit cijfers blijkt dat er duidelijk sprake is van een vergrijzing. Tegen 2025 wordt al een toename van het aantal 65-plussers verwacht tussen 10 en 30 procent. Ook de groep mensen die een mantelzorgfunctie vervult, zal groter worden. Het huidige lokaal dienstencentrum staat dus voor grote uitdagingen de komende jaren. Vandaar de plannen voor een nieuw, modern en energiezuinig gebouw.” Hilde Crevits

Bewuste keuze

In Kalmthout ligt het huidige dienstencentrum wat achterin waardoor de drempel om erlangs te gaan verhoogt. Het was een bewuste keuze om het dienstencentrum onder te brengen in het nieuwe gemeentehuis. Burgemeester Lukas Jacobs: “Door het dienstencentrum te integreren zorgen we voor een zorg- en vrijetijdsaanbod binnen een ruimer aanbod van gemeentelijke dienstverlening en verlagen we de drempel in beide richtingen. Daar zal ruimte zijn voor leslokalen, een cafetaria, gespreks- en personeelsruimtes enz. In tegenstelling tot nu is er meer parkeerruimte en ruimte voor fietsenstallingen. Het nieuwe gebouw zal duurzaam zijn via het gebruik van onder meer warmtepompen, zonnepanelen en ventilatie. Op die manier kunnen ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen er op een betere opvang en begeleiding rekenen.” De kostprijs van het dienstencentrum bedraagt zo’n 1,9 miljoen euro. Vlaams minister Hilde Crevits kent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden een investeringssteun van ruim 900 000 euro toe.

Grote troef

“Ons lokaal Dienstencentrum integreren in ons nieuwe gemeentehuis is een grote troef”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Het brengt ruimte voor ontmoeting en gezelligheid, binnenin het kloppende hart van onze dienstverlening. En door alle diensten te centraliseren, krijgen zowel het gemeentehuis als het dienstencentrum niet enkel een administratieve functie, maar worden ze ook een plek voor ontmoeting voor jong en oud.”

De werken aan het nieuwe gemeentehuis en dienstencentrum starten op 4 december. De hele bouw zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. Het lokaal bestuur Kalmthout hoopt haar inwoners na de zomer van 2025 in het gloednieuwe gebouw te kunnen ontvangen.

Foto: ©Google Street View

Facebook3
Twitter
Follow Me
Tweet