Laatste nieuws:
Horeca kan groter terras aanvragen

Horeca kan groter terras aanvragen

Veel mensen wachten vol ongeduld tot ze weer naar hun favoriete café of restaurant kunnen. Officieel is het nog wachten op groen licht van de Veiligheidsraad, maar het lokaal bestuur neemt nu al initiatief om de heropening van de horecazaken veilig en succesvol te laten verlopen.

Daarom krijgen alle horecazaken in onze gemeente de kans om hun terras tijdens de zomermaanden uit te breiden. Dankzij de extra terrasoppervlakte krijgen horecazaken meer kansen op een rendabele heropening. Tegelijk wordt het besmettingsgevaar beperkt door grotere terrassen met voldoende afstand tussen de tafels.

Horeca-uitbaters die hier gebruik van willen maken, kunnen een aanvraag indienen via dit formulier. Onze diensten bekijken dan wat de mogelijkheden zijn en maken de nodige praktische afspraken met de horecazaak.

Hoe uitbreiden?
We vragen elke horecazaak om in eerste instantie zelf na te denken over een mogelijke en haalbare terrasuitbreiding. De uitbreiding mag de verkeersveiligheid uiteraard niet in het gedrang brengen en er moet in elk geval een doorgang van 1,5 meter gegarandeerd blijven.
-In eerste instantie denken we aan een zijwaartse uitbreiding. Wanneer deze uitbreiding niet voor of op het eigen perceel ligt, is de instemming van de betrokken buur een groot pluspunt.
-Ook een uitbreiding naar pleinen, parkeerplaatsen of andere publieke ruimte is bespreekbaar. Of er parkeerplaatsen vrijgemaakt kunnen worden, hangt af van de situatie ter plaatse.
-De uitbreiding naar braakliggende percelen of een extra inname van brede voetpaden sluiten we zeker niet uit.

Elke aanvraag individueel beoordelen

Onze diensten beoordelen elke aanvraag vanuit verschillende invalshoeken:
-Blijft er een voldoende veilige doorgang beschikbaar voor voetgangers?
-Blijft de extra hinder voor aanpalende bewoners of winkeluitbaters beperkt?
-Blijven er nog voldoende parkeermogelijkheden voor auto’s of fietsers over in de buurt?
-Ondervinden de erediensten hinder bij een inname van een kerkplein?

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pxhere

Facebook39
Twitter
Follow Me
Tweet