Politie controleert gebruik smartphone vanuit touringcar

Politie controleert gebruik smartphone vanuit touringcar

Het is een van de grootste ergernissen in het verkeer en het is ook nog eens heel gevaarlijk: het gebruik van smartphones achter het stuur. Om die reden controleren de politie-eenheden Zeeland-West Brabant en Oost-Brabant van april tot september extra op afleiding tijdens het rijden. Dat doen zij in navolging van andere politie-eenheden op een bijzondere maar effectieve manier; vanuit een touringcar.

Vanaf maandag 1 april werd gestart met deze manier van controleren. In een touringcar zit je hoog. Daardoor kunnen ze goed in auto’s kijken en bovendien ook vrachtwagenchauffeurs controleren. De bus wordt gevolgd door agenten in onopvallende auto’s en – motoren. Als de waarnemers vanuit de bus een (vrachtwagen)chauffeur met een smartphone bezig zien achter het stuur, geven deze dit door en de overtreder wordt dan staande gehouden en bekeurd.

Bewustwording

Deze manier van controleren is in andere delen van Nederland al erg effectief, maar ook zeker noodzakelijk gebleken. Het leverde honderden overtreders op. Naast een bekeuring krijgt de bestuurder ook uitleg over het gevaar dat het gebruik van de smartphone achter het stuur met zich meebrengt. Het gebruik van een mobiele telefoon heeft een negatieve invloed op het rijgedrag en ook zeker op de reactiesnelheid. De touringcar rijdt verspreid over de controleweken door heel Zeeland en Brabant. Uiteraard wordt tijdens deze controles ook opgetreden tegen andere geconstateerde verkeersovertredingen.

Rij MONO

Waarom deze controles gehouden worden is helder. Om de verkeersveiligheid te vergroten met als doel het aantal slachtoffers in het verkeer te verminderen. Het project sluit aan bij de landelijke verkeerscampagne tegen afleiding in het verkeer ‘Rij Mono’. Het doel van de MONO-campagne is om fietsers en automobilisten tijdens het rijden geen sociale media te laten gebruiken. Dit kan onder andere door een speciale app te installeren die voorkomt dat berichten binnenkomen tijdens het sturen. De campagne richt zich ook op hun sociale omgeving – de mensen die deze bestuurders een bericht sturen. Dit vanuit de gedachte: als je weet dat iemand onderweg is, stuur dan geen berichten. De boodschap van de campagne is: ‘Rij zonder afleiding. Rij MONO, ga ongestoord onderweg’.

Achtergrond

Het aantal verkeersdoden en ongelukken in het verkeer is de afgelopen jaren toegenomen. In 2017 daalde het totale aantal verkeersdoden iets, maar in dat jaar zijn er voor het eerst meer dodelijk verongelukte fietsers dan automobilisten. Een van de oorzaken die hierbij een rol spelen is afleiding. Vooral de combinatie van sociale media en verkeer is een ‘nieuwe’ en gevaarlijke ontwikkeling. De overheid wil het gebruik van sociale media in het verkeer verminderen en tegengaan. De MONO-campagne is hier een onderdeel van.
Voor deze handhavingsacties werken de politie-eenheden Zeeland – West Brabant en Oost-Brabant, de provincies Zeeland en Noord-Brabant en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland samen.

Voor meer informatie over de campagne ‘Rij MONO’ klik je op de volgende link: https://www.daarkunjemeethuiskomen.nl/rijmono

Bron: Politie.nl
Foto: Pixabay

Facebook38
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!