Papier- en kartonophaling van zaterdag 1 augustus verschuift naar dinsdag 11 augustus

Papier- en kartonophaling van zaterdag 1 augustus verschuift naar dinsdag 11 augustus

De ophaling van papier en karton die in Essen gepland stond op zaterdag 1 augustus, wordt uitzonderlijk verplaatst naar dinsdag 11 augustus. De ophaling van vrijdag 7 augustus blijft ongewijzigd.

Veiligheid en gezondheid van Essense jeugd primeert

Deze ophaling wordt normaal verzorgd door de lokale verenigingen. Omwille van de strikte maatregelen die werden afgekondigd door het Antwerpse provinciebestuur en de Nationale Veiligheidsraad eerder deze week, neemt het gemeentebestuur van Essen de beslissing om deze ophaling niet te laten uitvoeren door deze verenigingen. Op die manier wil het bestuur optimaal waken over de veiligheid en gezondheid van de Essense jeugd.

Om de dienstverlening naar de inwoners te garanderen werd in overleg met IGEAN een nieuw ophaalmoment georganiseerd. Op dinsdag 11 augustus zal de ophaling door IGEAN plaatsvinden.

Vraag aan de inwoners van Essen

Om te vermijden dat op zaterdag 1 augustus een heleboel papier wordt aangeboden, vragen we de inwoners van Essen om het papier pas op maandagavond 10 augustus aan de straatkant aan te bieden. Daarnaast vragen we hen om deze wijziging ook te communiceren naar buren, familie… die misschien deze boodschap via de gemeentelijke kanalen zouden missen.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook29
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!