Laatste nieuws:
Opening Magazijn Natuurwerk te Essen

Opening Magazijn Natuurwerk te Essen

Natuurwerk opent vrijdag 3 juli om 15:00 officieel haar nieuwe locatie in Essen.

Bevorderen van biodiversiteit

Natuurwerk verricht al 24 jaar duurzaam natuur- en landschapsbeheer. Het bevorderen van de biodiversiteit staat hierbij voorop, vanuit een ecologische visie en met een professionele omkadering. Overheden, bedrijven en particulieren kunnen bij Natuurwerk terecht voor de aanleg van biodiverse belevingsnatuur en voor professionele oplossingen op maat om hun groengebieden ecologisch te beheren. Zo zijn o.a. maaiwerken, boomverzorging en -vellingen, bestrijden van invasieve exoten en processierupsen, snoeiwerken allerhande, houtkantbeheer, aanplantingen, omvorming van groenzones tot (tijdelijke) natuur zijn een greep uit het dagdagelijkse takenpakket van een werknemer bij Natuurwerk.

Opening Magazijn Natuurwerk te Essen

Mensen uit de directe omgeving

Daarnaast is Natuurwerk ook op het vlak van tewerkstelling een duurzaam bedrijf. Natuurwerk biedt leer- en werkervaring aan iedereen die moeilijk aan een job geraakt in het reguliere arbeidscircuit. Natuurwerk werkt hiervoor samen met de VDAB, OCMW’s, justitiehuizen en scholen uit de streek. Naast de vier magazijnen in Wortel, Retie, Houtvenne en Puurs, zal Natuurwerk dus nu ook ploegen uitsturen vanuit Essen. Er wordt gestart met een ploeg van vijf ervaren arbeiders, aangestuurd door een coördinator die zijn sporen heeft verdiend in Wortel. Bedoeling is om zo snel mogelijk deze kern te versterken met mensen vanuit de directe omgeving, om zo uit te groeien tot een ploeg van twintig personen.

Diverse werken

Natuurwerk voert vandaag al behoorlijk wat werken uit in Essen en de nabije omgeving. In opdracht van Kempens Landschap beheert Natuurwerk de domeinen van het College der Redemptoristen en van de zusters Franciscanessen (Wuustwezel) en wordt er gewerkt voor het Agentschap Natuur en Bos (De Maatjes, West-Beersgat, Wolfsheuvel, Kalmthoutse Heide, Achterste Duinen, …) voor de Bosgroep Antwerpen-Noord (Wildertse Duintjes…) en voor het Regionaal Landschap De Voorkempen. Ook voor de gemeente Essen werden heel wat opdrachten uitgevoerd, zoals het aanleggen van hondenluitoopzones, het plaatsen van wildrasters en bosaanplantingen.

Opening Magazijn Natuurwerk te Essen

Al deze werken werden tot voor kort uitgevoerd door de ploeg vanuit Wortel, waardoor nogal wat tijd kroop in de werkverplaatsingen. Liefst werkt Natuurwerk dicht bij haar klanten. De regio is rijk aan waardevolle natuur, en het duurzaam en ecologisch verantwoord beheer van dergelijke natuur is nu net de kernactiviteit van Natuurwerk.

www.natuurwerk.be

Facebook43
Twitter
Follow Me
Tweet