Laatste nieuws:
Openbaarheid, inspraak, rechtspraak een des-illusie

Openbaarheid, inspraak, rechtspraak: een (des-)illusie?

Op vrijdag 1 december zal Greenplease een lezing organiseren met als titel: ‘Openbaarheid, inspraak, rechtspraak: een (des-)illusie?’.

Deze avond belooft boeiend en interactief te worden. Ph. Vande Casteele, een ervaren advocaat, zal de rechtsbescherming tegen de overheid bespreken, waarbij openbaarheid van bestuur, behoorlijke inspraak van het publiek en toegang tot een rechter van groot belang zijn. Specifiek zal er worden ingegaan op de ‘leefmilieu-dossiers’, voorheen bekend als ‘stedenbouw’-dossiers, die soms zelfs de nationale pers halen. Het thema is zeer actueel.

Formeel gewijzigd

De wetgeving met betrekking tot openbaarheid, inspraak en toegang tot de rechter is de afgelopen jaren inderdaad formeel gewijzigd. De verwachtingen van de burger zijn dan ook hooggespannen, maar worden niet altijd even keurig ingelost. Tijdens de lezing zal Ph. Vande Casteele niet alleen een stand van zaken geven, maar ook enkele curiosa en valkuilen toelichten, met oog voor de praktijk. Bovendien is er ruimte voor vragen en debat, zodat het publiek actief kan deelnemen aan de discussie.

Complexe relatie

Mis deze interessante uiteenzetting niet en kom op vrijdag 1 december naar het Dorpshuis te ’s-Gravenwezel, waar u meer inzicht kunt krijgen in de complexe relatie tussen openbaarheid, inspraak en rechtspraak in relatie tot de overheid. De deuren zullen om 19:30 openen en de lezing zal om 20:00 beginnen. Het belooft een boeiende avond te worden, waarin de praktijk en mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden belicht. Tijdens de lezing zal ook aandacht worden besteed aan enkele lokale kwesties die de relatie tussen openbaarheid, inspraak en rechtspraak illustreren. Wist u bijvoorbeeld dat er een afvaardiging van burgers is, die met de gemeente Schilde overlegt over de heraanleg van de Turnhoutsebaan? Dit toont aan hoe burgers actief betrokken zijn bij lokale besluitvorming.

Weigeren debat

Bovendien is er kritiek op de affichering bij openbare onderzoeken, zoals onlangs bij de te vergunnen aantasting van het Beukenbos te ’s-Gravenwezel, die tijdens de grote vakantie gebrekkig verliep. Dit werpt twijfels op over de transparantie van dergelijke procedures. Een ander voorbeeld is het weigeren van een debat door Pidpa, georganiseerd door GreenPlease, over het vellen van 137 bomen langs de Oelegemsteenweg, omdat er zogenaamd al voldoende openbaar onderzoek was geweest door de gemeente Schilde. Dit roept wederom vragen op over de bereidheid van instanties om een open dialoog aan te gaan met belanghebbende. Tot slot blijft de vraag hangen wat de gemeente Schilde aan het onderhandelen is met de grondeigenaars van het afgewezen RUP De Zetten. Deze lokale voorbeelden tonen aan dat de relatie tussen openbaarheid, inspraak en rechtspraak in de praktijk complex en soms problematisch kunnen zijn.

Alvorens het één en het ander aan te klagen, past het eerst een voordracht te organiseren over inspraak, openbaarheid en de rechtsbescherming. We hopen u daar talrijk te zien en kijken uit naar een interessante en interactieve avond.

Praktisch
Wanneer: 1 december, deuren open om 19:30
Waar: Dorpshuis, ‘s-Gravenwezel, Kerkstraat 24, 2970 SchildeF

Foto: ©Ludo Verstraete

SR

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet