Fietspad Hoogboomsteenweg wordt heraangelegd

Fietspad Hoogboomsteenweg wordt heraangelegd

De firma Willemen Infra start vanaf dinsdag 1 augustus met de werken voor de herinrichting van het voet- en fietspad op de Hoogboomsteenweg in Kapellen. Er wordt een nieuw fietspad in asfalt aangelegd met een breedte van 3 meter. Op locaties waar er onvoldoende ruimte overblijft om ook een voetpad aan te leggen, wordt het fietspad tot tegen de rooilijn aangelegd en ingericht als gemengd voet- en fietspad.

Tijdens de werken blijft de rijbaan op de Hoogboomsteenweg vanuit Brasschaat richting Kapellen-centrum afgesloten. Ook de lokale omleiding via Hoogboomsteenweg, Leeuw Van Vlaanderenlaan, Holleweg en Jagersdreef blijft behouden. Zodra de werken tussen de Koningin Astridlaan en de Poeldreef klaar zijn, loopt de omleiding via de Poeldreef in plaats van de Jagersdreef. Het einde van de werken van fase 1 is voorzien rond eind oktober 2023, onder voorbehoud van de weersomstandigheden. De toplaag asfalt voor het fietspad zal nog niet aangebracht worden. Aangezien dit over de volledige lengte van het traject in één beweging moet gebeuren, om naden te vermijden, zal dit aan het einde van de laatste fase, vermoedelijk in maart 2024, gebeuren. In opdracht van Pidpa start de firma Janssen vanaf 16 augustus met de nutswerken van fase 2 aan de Hoogboomsteenweg tusssen de Rododendronlaan en de Bosdreef. De handelaars en ondernemers blijven bereikbaar.

MLH

Foto: © Freepik

Facebook46
Twitter
Follow Me
Tweet