Laatste nieuws:

Ombudsman klaagt praktijken van ‘Vlaanderen Isoleert’ aan

Ombudsman Bart Weekers trekt aan de alarmbel. Wie zijn woning isoleert, moet uitkijken voor het bedrijf ‘Vlaanderen Isoleert’. “Eerst leek het op administratieve onhandigheid”, zegt hij in VTM Nieuws. “Maar nu blijkt dat er producten werden gebruikt waarvan de Vlaamse overheid niet wenst dat ze worden gebruikt. Er komt het ene excuus na het andere.”

De Vlaamse overheid zet in om een energiezuinig Vlaams woningpatrimonium. Om de burger over de streep te halen, worden er voor verschillende energetische verbeteringen premies uitgekeerd. Denk dan aan de installatie van een warmtepomp, of na-isolatie van de gebouwschil.

Marc Dillen: “Voor verschillende premies wordt de uitkering dan ook gekoppeld aan kwaliteitseisen. Zo moet de aannemer voor bijvoorbeeld binnenmuurisolatie beschikken over een certificaat van bekwaamheid en zal de isolatie-aannemer die je spouwmuren vult, moeten voldoen aan een strenge kwaliteitsnorm, in technische termen de ‘STS 71-1’ genaamd. En dat is normaal. Een kwaliteitsvolle uitvoering is bijzonder belangrijk. Het overgrote deel van de aannemers werkt dan ook volgens het boekje en zal de normen naleven. Niet zelden moeten aannemers opleidingen volgen en voor examens slagen om erkend te worden om bepaalde na-isolatiewerken uit te mogen voeren.”

De Vlaamse Confederatie Bouw onderschrijft dan ook de reactie van minister Tommelein. Voor alle duidelijkheid: ‘Vlaanderen Isoleert’ is geen lid van de Vlaamse Confederatie Bouw. De Vlaamse Ombudsman kreeg al 270 klachten over het bedrijf.

De Vlaamse Confederatie Bouw organiseert verschillende initiatieven om kennis te kunnen maken met het beroep van de isolatie-aannemer en om na-isolatie van bestaande woningen in de kijker te zetten. Zo organiseert de bouwsector in samenwerking met het Vlaams Energieagentschap op 22 september 2018 de 2de editie van de Vlaamse Isolatiedag. Op deze dag kunnen particulieren in heel Vlaanderen op verschillende ‘werven’ terecht om live demonstraties te zien over het na-isoleren van bestaande woningen. Denk dan aan het vullen van spouwmuren, maar bijvoorbeeld ook aan dak- en vloerisolatie.

Marc Dillen: “Zowat 85 % van de Vlaamse huizen heeft een geïsoleerd dak, en slechts de helft van de Vlaamse woningen heeft muren die geïsoleerd zijn. Er is nog heel wat werk aan de winkel om de lange termijndoelstelling te halen. De Vlaamse Isolatiedag helpt om de kennis van de burger over energie-efficiëntie bij te spijkeren. Aannemers met kennis van zaken geven informatie over de bestaande premies, de verplichtingen en over de verschillende materialen. Op een transparante, open en heldere manier. ”

‘Vlaanderen Isoleert’ reageert op de aantijgingen van de Ombudsman:

Alle klanten die met ons een contract voor isolatie sluiten in het kader van isolatiepremies, zullen het bedrag van de premie ontvangen. Daar stelt ‘Vlaanderen Isoleert bvba’ zich 100 procent garant voor. Dat hebben we in het verleden altijd gedaan, en dat blijft ook zo.

Het klopt dat er een discussie gaande is over de terugbetaalbaarheid van een bepaald product (voor vloerisolatie). Indien de uitkomst van die discussie er toe zou leiden dat er geen premie wordt uitbetaald aan de klant, zal ‘Vlaanderen Isoleert bvba’ echter het bedrag van die premie op zich nemen.

Wij zullen nog volgende week zowel met de ombudsman als andere instanties contacteren om hun bemerkingen definitief en op korte termijn uit te klaren.

Bron: Bouw en Wonen

Facebook9
Twitter
Follow Me
Tweet