Laatste nieuws:

Moeial 2018 voor Handicar en Minder Mobielen Centrale

Het Essense politieke kartel N-VA/PLE heeft op vrijdag 15 juni hun tweejaarlijkse prijs de ‘Moeial’ uitgereikt aan de vrijwilligers van de Handicar en de Minder Mobielen Centrale (MMC).

Beide instanties, die worden gecoördineerd vanuit het dienstencentrum, hebben de Moeial 2018 uitgereikt gekregen omdat zij zich al jaren inzetten voor verschillende Essenaren wat betreft hun mobiliteit.

Wat doen MMC en Handicar

De Handicar is er speciaal voor mensen die voor korte of langere tijd slecht ter been zijn en zich toch mobiel moeten verplaatsen. Bij de MMC kan beroep gedaan worden door Essenaren die een lager inkomen hebben en zo toch in staat zijn om andere plekken te bezoeken. Zowel de MMC als de Handicar brengen hun passagiers naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, maar ook naar de kapper of andere plekken. Het zorgt ervoor dat de mensen die hier gebruik van maken toegang hebben tot noodzakelijke, zowel medische voorzieningen en diensten, als andere zaken waar iedereen dagelijks mee te maken heeft.

Moeial

De naam ‘Moeial’ is nog afkomstig uit de tijd dat zowel de N-VA als PLE nog niet bestonden. De Volksunie, de voorganger van onder andere de N-VA, had als slogan ‘Bemoei je ermee’. De toenmalige afdeling van deze partij in Essen heeft in lijn met deze slogan de prijs de ‘Moeial’ in het leven geroepen. Daar waar de naam van de prijs een negatieve interpretatie kan hebben, is dit zeker niet de bedoeling en is ze juist positief bedoeld en een aanmoediging voor maatschappelijk geëngageerde  organisaties, vrijwilligers en personen.

Ben Weyts

Dat de ‘Moeial’ op lokaal niveau een belangrijke prijs is, blijkt wel uit voorbereidingen die het kartel treft om de winnaars te bepalen. Ook op Vlaams niveau wordt er kennelijk waarde gehecht aan dit soort lokale initiatieven. Het was Ben Weyts, Vlaams N-VA minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, die ook moeite de had genomen om de laureaten persoonlijk te feliciteren in een videoboodschap.

Herdenkingsboom

Al enige jaren is er binnen de gemeente Essen de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om een herdenkingsboom te laten planten. Vaak hebben deze bomen, die worden aangeplant in het Patersbos, betrekking op personen of verenigingen en gebeurtenissen. N-VA/PLE was altijd fel gekant tegen het sluiten van het zwembad ‘De Vennen’ en besloot een herdenkingsboom aan te vragen als herinnering aan het zwembad. Deze actie was zowel als een politieke statement, als ludiek bedoeld. Eerder die avond werd de boom ingehuldigd.

De overpeinzingen

Het is goed om te zien dat politieke organisaties doormiddel van een prijs als de ‘Moeial’ hun waardering zichtbaar maken binnen de gemeenschap. Hiermee krijgen de laureaten van deze prijs net even die welverdiende aandacht voor hun vaak jarenlange belangeloze inzet. Wat mij wel opviel was dat de Handicar dit jaar twee keer is gelauwerd. Begin 2018 reikte de sp.a de ‘Sooi Noldus Solidariteitsprijs’ namelijk ook uit aan de Handicar. De MMC bleef toen echter met lege handen staan. Natuurlijk is de ‘Moeial’ terecht toegekomen aan Handicar en MMC, maar toch zie ik hier ook een kleine boodschap in naar de sp.a. Ook is het fijn om te zien dat de zorgen die die N-VA/PLE vorig jaar nog had over de nieuwe handicar klaarblijkelijk niet meer spelen.

VL

Klik op de foto’s om een vergroting te zien en door te bladeren met de pijltoetsen of de muis. Druk ESC om af te sluiten.

Op de foto’s berust het auteursrecht. Neem contact met ons op als u een foto wilt gebruiken of laten afdrukken.

Facebook28
Twitter
Follow Me
Tweet