Laatste nieuws:
Nieuwe tentoonstelling in het gemeentehuis

Nieuwe tentoonstelling in het gemeentehuis

In de maanden maart en april kan je in de gang van het gemeentehuis kennismaken met de werken van de dinsdaggroep van Dienstencentrum De Groten Uitleg. Deze groep stelt aquarellen tentoon die de ene keer zacht, subtiel zijn, de andere keer gedurfd en fel. Gewoon de natuur eer aandoen of de kijker doen nadenken. Een waaier van variatie. Na zeven jaar hebben de meesten hun stijl enigszins gevonden. Welkom namens Bruno, Linda, Sjoukje, Magda, Anny, Paul, Lydia, Magda, Mona, Jeannette, Marianne en Veertje.

Met het project ‘Kunst in het gemeentehuis’ wil het gemeentebestuur lokale kunstenaars de gelegenheid geven om hun werk bekend te maken in de wandelgangen van het gemeentehuis. Alle kunstvormen zijn welkom. Er moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met de beperkingen van de tentoonstellingsruimte en het openbaar karakter ervan. Wie interesse heeft om hier tentoon te stellen, neemt contact op met de gemeentelijke cultuurdienst.

Bron en foto: gemeente Kalmthout

Facebook12
Twitter
Follow Me
Tweet