Nieuwe tarieven recyclagepark vanaf 2020

Nieuwe tarieven recyclagepark vanaf 2020

Wie zijn afval naar het recyclagepark brengt, betaalt vanaf 1 januari 2020 een nieuw tarief voor betalende fracties zoals groenafval, grofvuil, bouw- en sloopafval, hout, vlak glas… Die nieuwe tarieven gelden voor alle recyclageparken van IGEAN in de gemeenten in onze regio.

Reden tariefverhoging

De reden voor de tariefverhoging is de stijging van de afvoer- en verwerkingskosten van de verschillende types afval de voorbije jaren. Daardoor is de kostprijs van het recyclagepark substantieel gestegen voor de verschillende gemeentebesturen, waaronder ook Kalmthout. Die hogere kosten werden tot nu toe nog niet doorgerekend aan de gebruikers. Omdat het principe ‘de vervuiler betaalt’ nog altijd het uitgangspunt is, zijn de tarieven nu verhoogd. Het is een extra stimulans om onze eigen afvalproductie te verminderen.

Vrijstelling groenafval verhoogd

Tegenover de aangepaste tarieven staat wel dat voor gezinnen de vrijstelling groenafval van 300 kg naar 500 kg verhoogd wordt. Gezinnen mogen dus de eerste 500 kg groenafval gratis binnenbrengen op het recyclagepark. Voor asbesthoudend afval is de grens 1000 kg. De vrijstelling wordt automatisch verrekend nadat het groenafval of asbesthoudend afval gewogen is. Opgelet: vrijstellingen zijn slechts 1 jaar geldig. Je kan de rest niet overdragen naar een volgend jaar.

Een overzicht van de tarieven vind je op de website van IGEAN.

INFO: milieu@igean.be, 03 350 08 14

Facebook39
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!