Laatste nieuws:
Jeannine Douws - Column

Naar aanleiding van een video over agressie

Naar aanleiding van een video geplaatst door Luc Van der Schoepen op FB. Dit in zijn hoedanigheid van chauffeur bij De Lijn (en (noot van de redactie) tevens 8e plaats Vlaams Parlement Vlaams Belang). Deze video is ingevolge feiten van agressie op zijn persoon gepleegd (wat ik uiteraard niet op waarheid kan controleren want ik was er niet bij). Maar ik wil hierover toch enige opmerkingen maken, daargelaten dat het ook kan gaan over een initiatief om iets gedaan te krijgen van de instanties die daarover de bevoegdheid hebben. Of die daarop invloed kunnen uitoefenen en dit vanuit zijn politieke achtergrond

Hier draait alles om besparen, besparen en nog eens besparen maar….. enkel en alleen ten nadele van de burgers. Want aandeelhouders willen steeds meer en meer en meer. Dat De Lijn bespaart op alles en nog wat, behalve op het exuberante loon van Roger Kesteloot als topambtenaar, die samen met zijn vast loon (124.237 euro) en zijn mandaattoelage als Vlaams topambtenaar (33.366 euro) jaarlijks 181.243 euro ontvangt. Alles ten koste van het personeel dat dagdagelijks geconfronteerd wordt met sommige marginalen, die het nodig vinden op bussen en trams hun machogedrag, hetzij tegen de chauffeurs zelf of tegen medereizigers, tentoon te spreiden.
CEO Proximus, Dominique Leroy, heeft vorig jaar als zelfstandige topmanager 936.903 bruto ontvangen. Dat is zonder de sociale werkgeversbijdragen die Proximus daarbovenop betaalt en zij is zeker niet de enige CEO die kan rekenen op zulk inkomen. Maar de werkomstandigheden van het personeel wordt er niet beter op (als ze nog werk hebben). Dat je bovendien in elke Raad van Bestuur van een onderneming wel één of andere politieker te vinden is. Ze moeten niet goed zijn, als er maar centen te rapen zijn.
Karel De Gucht (OpenVld) kreeg 72.000 euro voor 8 vergaderingen in de Raad van Bestuur van Proximus en 2 bijeenkomsten van comités. In diezelfde Raad van Bestuur ontving Stefaan De Clerck (CD&V) 186.244 euro bruto voor 8 vergaderingen van de Raad van Bestuur en 11 bijeenkomsten van comités. En dit is maar een topje van de ijsberg, terwijl de gemiddelde Belg voor zijn arbeid beloond wordt met ontslagen, loonmatiging en besparingen in de sociale zekerheid en openbare diensten.
Zelfs in het kleinste dorp hebben sommige politiekers 10 tot meer betalende mandaten in één of ander bedrijf.
Iedere politieker is wel ergens te vinden in een Raad van Bestuur van één of andere multinational met een inkomen, waar iedere arme, uitgemolken en loon ontvangende inwoner alleen maar van kan dromen.
Wij daarentegen, krijgen op ons spaargeld bij de Banken geen halve cent meer, enkel en alleen om de aandeelhouders meer te kunnen betalen. De nieuwe Bank ‘trend’ is nu “Beleggen met je wisselgeld”. Daarbij worden bij betalingen vanaf 10 € via KBC Mobile de bedragen automatisch afgerond naar de hogere euro. Het wisselgeld of afrondingsverschil wordt niet aan de leverancier gegeven, maar automatisch in een beleggingsfonds gestopt waar de bank uiteraard dan nog eens aan kan verdienen.
Bankfilialen worden gesloten en personeel ontslagen en dat komt niet door de digitalisering zoals men beweert. Voor een onderhoud met iemand bij de Bank moet je enkele dagen wachten, want er is niemand beschikbaar wat mijn inziens totaal onaanvaardbaar is. Bejaarde mensen kunnen bij hun eigen bankfiliaal totaal niet meer terecht, of ze moeten vervoerd worden naar een ander dorp, vreemd hé vind je niet? Net zoals ik gisteren gelezen heb, dat één van de grootste warenhuizen in slechte papieren zit. Het is wel de grootste, maar er is te weinig rendement wordt er gezegd. En ga zo maar verder. En wie moet steeds meer betalen? Wij. Zie maar eens met dat fabuleus klimaatplan. Auto’s worden meer en meer overal geweerd, mensen worden verplicht diep in hun buidel te tasten (als je al een buidel hebt), maar als je een jaarlijkse bijdrage betaalt mag je wel blijven rijden. Je wordt verplicht geld uit te geven voor de, heden ten dage, uitgevonden isolatienormen. Stoken met hout en steenkool zal stilaan verboden worden, alle zogenaamde energie besparende maatregelen en noem maar op, enkel en alleen, onder het mom van ‘bezorgdheid’ voor de burgers. Ik denk dat wij tussen dit en 1O jaar terug in de tijd van Daens zitten, met kaarsen en geitenwollen sokken en allemaal met kippen, geiten en koeien om in ons eigen onderhoud nog te kunnen voorzien.

Jeannine

Facebook57
Twitter
Follow Me
Tweet