Laatste nieuws:
Björn Mertens en Cindy Van Oevelen - (c) Noordernieuws 2022 - HDB_7485s
Fotografen Björn Mertens en Cindy Van Oevelen

Muzikale wandeling en fototentoonstelling WZC De Bijster

In 1994 heeft de WHO van de Verenigde Naties 21 september uitgeroepen tot Werelddag dementie. Wereldwijd vragen organisaties op die dag aandacht voor mensen met dementie.

WZC De Bijster kan deze dag vanzelfsprekend niet voorbij laten gaan. “Normaal besteden we hier alleen intern aandacht aan”, vertelt Siska Van de Weyer, muziektherapeute en referentiepersoon dementie. “Maar deze keer besloten we ook de naaste omgeving erbij te betrekken. Om zo betrokkenheid te creëren bij De Bijster en dementie, zodat de buurt meer weet over wat De Bijster doet en waar ze voor staat.”

Muzikale wandeling en fototentoonstelling WZC De Bijster

Jongdementie

“WZC De Bijster bestaat sinds 1978 en is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met dementie, ook personen met jongdementie. We spreken van jongdementie als de symptomen zich voor het 65ste levensjaar manifesteren en bij ons zijn daar acht bedden voor gereserveerd. Er zijn diverse organisaties die zich inzetten voor mensen met dementie en de sensibilisering hier omheen.”

Expositie en muzikale wandeling

“Morgen, woensdag 21 september, is er om 14:30 een muzikale wandeling, die ongeveer een half uur duurt. Op verschillende plaatsen langs de route staan muzikanten en aansluitend is de opening van de foto expositie door onze directeur Kristine Gabriëls. We willen ons ook focussen op de talenten van onze medewerkers en twee van onze mensen zijn fotografen, namelijk Björn Mertens en Cindy Van Oevelen. Beiden met een heel andere stijl, die het thema compleet verschillend in beeld brengen. Deze expositie wilden we twee jaar geleden al houden, maar door corona ging dat niet door.”

Muzikale wandeling en fototentoonstelling WZC De Bijster2

Iedereen is welkom

“De expositie is tot 21 oktober en is dagelijks van 09:00 tot 16:00 te bezoeken. Bij het onthaal kan om informatie worden gevraagd over de route van de tentoonstelling. Iedereen is welkom, voor de wandeling en de boeiende expositie!”

Facebook

NN

Facebook204
Twitter
Follow Me
Tweet