Moet je meebetalen voor de tuinafsluiting van je buur

Moet je meebetalen voor de tuinafsluiting van je buur?

Wie meer privacy in de tuin wilt, overweegt vroeg of laat een omheining om mogelijke pottenkijkers af te schermen. Maar misschien denkt jouw buur dat ook wel en is hij of zij jou voor. Gevolg: de buren zijn bezig aan een afsluiting tussen hun tuin en de jouwe. Moet je meebetalen voor de tuinafsluiting?

Situatie: Eva en Roel zijn net verhuisd naar een woning in de stad. Hun tuin is reeds afgesloten van de tuinen van de buren. Plots besluit de buurman dat de afsluiting die er al 10 jaar staat, aan vervanging toe is. Hij verwacht dat Eva en Roel meebetalen. Maar is dat verplicht?

Wanneer wel betalen?

Eerst en vooral bepaalt Het Burgerlijk Wetboek dat iedere eigenaar het recht heeft om zijn erf af te sluiten. Men is daar -en in de wijze ervan- vrij in. Datzelfde Burgerlijk Wetboek stelt ook dat in steden en voorsteden, iedereen zijn buur kan verplichten tot het bouwen en herstellen van een afsluiting tussen hun huizen, binnenplaatsen en tuinen. Beide buren moeten dan de helft van de grond afstaan en bijdragen in de helft van de kosten voor de bouw en het herstel.

Mag je dan zomaar even aanbellen bij je buren met de factuur in je handen? Neen, dat ook niet. Er zijn namelijk een vijftal voorwaarden waar zeker aan voldaan moeten worden:
-Het moet gaan om erven gelegen in steden of voorsteden
-Het moet gaan om huizen, binnenplaatsen of tuinen
-Het moet gaan om een stenen of betonnen muur
-De afsluiting bevindt zich op de scheidingslijn
-De vraag aan je buur om mee te betalen moet gebeuren vóór je de afsluiting bouwt.

Wanneer niet betalen?

Als het gaat om een muur, dan is elke voorwaarde hierboven belangrijk. Staat de muur op zijn eigen perceel of komt de vraag om mee te betalen pas na het bouwen van de muur, dan ben je niet verplicht om daarop in te gaan. Je hebt namelijk als buur recht om mee te onderhandelen over de omvang van de op te richten afsluiting, de aard van de materialen en de uit te geven bedragen. Had je daar geen kans toe, dan kan je buurman geen betaling van jou eisen.

Draadafsluiting

Voor wat betreft een draadafsluiting is er dan weer geen wettelijke regeling en zijn er geen verplichtingen opgelegd over wie wat moet betalen. Wil je buurman een draad en jij niet, dan zal hij alles zelf moeten bekostigen. Let wel dat hij dan de volledige eigenaar is, mits vertoon van factuur. Ook heeft hij dan het volledige recht om zelf te bepalen hoe deze afsluiting er zal uitzien, op voorwaarde dat het niet indruist tegen de reglementeringen. Wil je later zelf iets tegen de omheining bevestigen of bouwen, dan moet je wel nog een overnamesom overmaken.

Idealiter kan je hem of haar vragen of ze de afsluiting niet gewoon enkele centimeters willen verplaatsen en op hun perceelgrens willen zetten. Of nodig ze eens uit voor een koffie en een koekje en bespreek de plannen samen. Een goede buur blijft immers beter dan een verre vriend.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook21
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!