Laatste nieuws:
Lepelstraat start aanleg riolering

Lepelstraat: start aanleg riolering

Vanaf maandag 27 februari start rio-link met de aanleg van de nieuwe riolering in de Lepelstraat. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, wat betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. De werken worden opgesplitst in 2 deelfasen.

Vanaf 27 februari wordt er gewerkt in het deel vanaf de N111 tot het kruispunt met de Jan Matstraat (kruispunt niet inbegrepen). De weg en de voetpaden worden van gevel tot gevel opgebroken. De rioleringswerken duren vermoedelijk tot midden april. Aansluitend wordt gestart met de heraanleg van de weg in klinkers en de voetpaden. Wanneer alles vlot verloopt zijn de werken in deze eerste deelfase tegen begin mei klaar. Let wel, dat slecht of koud weer de werken kunnen vertragen.

Vanaf mei kan dan gestart worden met de rioleringswerken in het tweede deel vanaf het kruispunt met de Jan Matstraat (kruispunt inbegrepen) tot de Ertbrandstraat. Deze werken duren vermoedelijk tot midden juni.

Toegankelijkheid tijdens de werken
Tijdens de rioleringswerken is er geen doorgaand verkeer toegelaten in de Lepelstraat. Wanneer de rioleringswerken zich voor uw woning bevinden, is uw garage tijdelijk niet toegankelijk met de wagen. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. De aannemer voorziet een laag steenslag zodat de woningen tijdens de werken maximaal bereikbaar blijven.

Afvalophaling
Tijdens de werken kan de vuilniswagen niet door de straat rijden. Daarom vragen we u uw huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat te brengen. Is dit voor u onmogelijk, laat dit dan even weten aan de werfleider van de aannemer zodat samen gezocht kan worden naar een oplossing.

Verhuis of levering: informeer ons
U kan ons ook helpen de werken vlot te laten verlopen, door ons tijdig te laten weten wanneer u eventueel een verhuis plant, of misschien een bijzondere levering verwacht, zodat onze aannemer hier rekening mee kan houden.

Verdere planning en meer info
Hebt u nog vragen over de uitvoering van dit project, dan kan u alle werkdagen tussen )8:00 en 19:00 terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via mail contact@aquafin.be. Bij noodgevallen kan u buiten de werkuren en in het weekend gebruik maken van het gratis noodnummer: 0800 16 603.

De werfkeet van de aannemer bevindt zich in de Oude Ertbrandstraat ter hoogte van de groenberm. Met praktische vragen kan u zich ook rechtstreeks richten tot de werfleider van aannemer Gebroeders Van Den Bogaerd, dhr. Jan Van Den Bogaerd, gsm 0474 57 86 78.

Bron en foto: gemeente Kapellen

JH

Facebook4
Twitter
Follow Me
Tweet