Laatste nieuws:
Laag waterpeil gemeentelijke vijver aan Hortensiadreef

Laag waterpeil gemeentelijke vijver aan Hortensiadreef

Wie bij de vijver bij de Beukendreef/Hortensiadreef passeert, kan er niet naast kijken: het waterpeil staat ontzettend laag. De vijver, die vlakbij de 1e graad van Gitok ligt, bevat ook heel wat vis, wat – terecht – voor bezorgde reacties bij inwoners zorgt. De milieudienst volgt de situatie op de voet op, wij geven graag tekst en uitleg.

Wat is de huidige situatie?

Uit onderzoek ter plaatse blijkt dat het waterpeil in de vijver inderdaad laag is, maar dat de vijver nog niet helemaal droog staat. Momenteel staat er nog zo’n 20 cm water – gemeten aan de oever – over bijna heel de oppervlakte. Het waterpeil is wel sterk gedaald, een verdrogingsfenomeen dat we ook op andere vijvers en vennen in de gemeente vaststellen. De lage waterstanden in ons grond- en oppervlaktewater werden overigens al eerder opgemerkt, zoals bij het captatieverbod eerder deze zomer.

Ondanks het lage waterpeil heeft de milieudienst (nog) geen vissterfte vastgesteld. Wel is het zo dat vissen het moeilijk hebben door de zuurstofwaarden, maar dit is eigen aan de late zomer. De lage waterstanden maken het er uiteraard niet makkelijker op, maar de situatie wordt op de voet gevolgd door de gemeentelijke diensten. Zo werd er een meetpunt geïnstalleerd dat dagelijks gecontroleerd wordt. Daaruit blijkt dat de situatie al enige tijd stabiel is. Ook van de vissersclub die actief is aan deze vijver, heeft de gemeente nog geen meldingen over vissterfte of het waterpeil ontvangen.

Wat is niet mogelijk?

Kunstmatig de waterstand verhogen is helaas geen oplossing, en dit om verschillende redenen. Zo zou drinkwater gebruikt moeten worden, wat ecologisch, technisch en financieel af te raden valt. Bovendien zou het water onmiddellijk opgaan in grondwater, bosgebied en ander omgevingsgebied, waardoor er ontzettend veel water nodig zou zijn om het peil met slechts een 10-tal cm te doen stijgen. Concreet gaat het al gauw om een 500 @ 1000 m³ – zonder wegsijpelen van water. Bovendien zou dit ook tot vissterfte kunnen leiden, want de samenstelling van drinkwater is anders dan het water dat zich nu in de vijver bevindt. Bovendien wordt ook het anaerobe slib omgewoeld, waardoor het risico op een ernstige zuurstofdaling groter wordt.

Welke actie onderneemt de gemeente?

Bedoeling is dat de vijver op natuurlijke wijze gevuld raakt met regenwater. Gebeurt dit niet, zullen de vissen uit de vijver gehaald worden en vinden ze een nieuw onderkomen in de vijver van de kleine Gitok. De milieudienst heeft hiervoor al de nodige contacten gelegd met een gespecialiseerde firma en bekijkt de mogelijkheden rond elektrisch afvissen.

Omdat een verhuis naar een andere vijver toch voor de nodige stress bij de vissen zou zorgen, wordt momenteel nog geen actie ondernomen. Zoals eerder aangehaald, wordt de situatie wél dagelijks met de nodige zorg en aandacht opgevolgd. Zo dragen we zorg voor onze gemeente en haar prachtige natuur!

INFO: milieu@kalmthout.be, 03 620 22 61

Bron en foto: gemeente Kalmthout

Facebook74
Twitter
Follow Me
Tweet