Laatste nieuws:
Klussen? Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Klussen? Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Dat doe ik wel even snel…. Ik wilde alleen even… Genoeg redenen om in het ziekenhuis te belanden wanneer je onzorgvuldig een klusje uitvoert. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ervoor jou om je werk veilig uit te voeren, gebruik ze gewoon.

Werkkleding

Meestal dient werkkleding voor herkenbaarheid en warmte. Uiteraard zorgt dit dat men meer opvalt en er hierdoor minder ongevallen gebeuren. Maar werkkleding biedt meer dan alleen een opvallende kleur. Het dient comfortabel en op maat van de drager te zijn en te kunnen ventileren, zodat de drager niet oververhit raakt. Tevens dient het schoon te zijn, afhankelijk van de klus (bijvoorbeeld chemicaliën, asbest en laswerk vragen om verschillende eisen).
Er zijn diverse soorten beschermende werkkleding:
-Verwarmde kleding
-Vlamvertragende kleding
-UV-werende kleding
-Vloeistofdichte kleding
-Wegwerpkleding
-Signaalkleding
-Zaagkleding
-Werkschoenen

Net als werkkleding hangt een type klus af of het schoeisel als veilig beschouwd kan worden. Jouw veiligheidsschoen dienen afgestemd te zijn op je werk. Meestal draagt men hoge of lage veiligheidsschoenen. Een laag model is geschikt als men veel knielt tijdens het werk. De voet beweegt dan gemakkelijker doordat het minder gehinderd is. Het nadeel is dat de achillespees onbeschermd blijft. Een hoog model is meestal geschikt in de bouw. Hoge werkschoenen geven meer steun aan de enkel en beschermen wél de achillespees.

Gehoorbescherming

Beschadiging in het gehoororgaan treedt op wanneer het volume in de gehoorgang te hoog is. Of een geluid te hoog is kan gemeten worden met een decibelmeter. Hieronder een aantal decibellen om in te schatten wat voor jouw werk als ‘te hard’ beschouwd kan worden:
60 dB(A) – volume van een normaal gesprek
90 dB(A) – volume van de gemiddelde autoradio
120 dB(A) – volume waar vaak de pijngrens ligt * Let op: schade kan al optreden bij 80 dB(A).

Wat men kan doen om gehoorbeschadiging tegen te gaan

Gehoorkappen: bieden over het algemeen de beste gehoorbescherming.
Oordopjes: zorg wel dat je ze goed in het gehoorkanaal inbrengt zodat het geluid voldoende gedempt wordt;
Op maat gemaakte oordopjes; kunnen worden gemaakt voor een bepaald aantal dB(A). Omdat ze op maat gemaakt worden, zullen ze beter ingebracht kunnen worden dan universele oordopjes

Oogbescherming

Het kleinste metaalsplintertje of een druppeltje chemische stof is al in staat om onherstelbare oogschade te veroorzaken. Ook UV-straling en infrarood zijn onzichtbare boosdoeners. Als er geen manier is om te zorgen dat veiligheidsbrillen overbodig zijn, waarop eerst gefocust moet worden, is er keuze uit verschillende types oogbescherming:
-Veiligheidsbrillen lijken op gewone brillen maar hebben vaak hard glas of polycarbonaat in plaats van een gewoon glas
-Overzetbrillen kan men over een gewone bril dragen om zowel bril als ogen te beschermen
-Ruimzichtbrillen beschermt het hele gebied rondom de ogen. Zorg wel dat deze goed afsluit op het gezicht
-Lasbrillen beschermen alleen de ogen tegen infraroodstraling bij autogeen lassen. Wanneer ook bescherming van het gezicht nodig is wordt een gelaatscherm geadviseerd, of een combinatie van beide

Ademhalingsbescherming

Lucht kan gevaarlijke stoffen, weinig of veel zuurstof of explosieve stoffen bevatten. Een aantal voorbeelden zijn dampen, gassen, fijn stof, ultrafijn stof en/of vezels. Mochten er in jouw omgeving een of meerdere gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, dan wordt ademhalingsbescherming aanbevolen. Er zijn twee typen ademhalingsbescherming: afhankelijk en onafhankelijk. Het is noodzaak om onafhankelijke ademhalingsbescherming te gebruiken bij:
-Onvoldoende zuurstof
-Kans op vermindering van zuurstof
-Gebieden met speciale regelgeving
-Grote verontreiniging

De meeste klussers hebben echter genoeg aan afhankelijke ademhalingsbescherming, zoals
-Filtermaskers
-Stofmaskers (beschermen uitsluitend tegen vaste deeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en stofjes)
-Handbescherming

Onderdelen van je lichaam die vaak het meeste schade oplopen zijn je handen. Je handen zijn vaak extra kwetsbaar tijdens het klussen. Afhankelijk van het gevaar kies je bepaalde handbescherming. Onthoud dat het gebruik van handbescherming ook kan leiden tot klachten door bijvoorbeeld het materiaal waar de handbescherming van gemaakt is. Verschillende soorten veiligheidshandschoenen zijn:
-Algemeen gebruik
-Snijbestendig
-Hitte of kou bescherming
-Elektriciteit bescherming
-Bescherming tegen chemische stoffen

Hoofdbescherming

Een veiligheidshelm is onder diverse omstandigheden aan te raden, maar vaak niet verplicht. De bouwhelm is de meest gedragen helm door klussers. De, doorgaans gele, helm biedt bescherming tegen dagelijkse risico’s. Aan sommige veiligheidshelmen kan men ook, indien gewenst, gehoorbescherming bevestigen.

Gebruik je verstand, een ongeluk zit in een klein hoekje.

Bron: Tuindingen.nl
Foto: Pixabay

Facebook15
Twitter
Follow Me
Tweet