Laatste nieuws:
Kiest bouwsector voor permanent zomeruur of winteruur

Kiest bouwsector voor permanent zomeruur of winteruur?

Wat wordt het: permanent zomeruur of toch winteruur? Een vraag die niet gemakkelijk te beantwoorden valt. Ook niet voor de Vlaamse bouwbedrijven. De meningen zijn verdeeld. Precies 50/50. Als je de keuze helemaal vrij laat, wil 3 op 10 het gewoon laten zoals het is, zomertijd in de zomer en wintertijd in de winter. Dat blijkt uit de enquête die Bouwunie organiseerde bij haar leden-bouwbedrijven.

Wintertijd is keuze van de rede, zomertijd die van het hart

Voor wie economisch afhankelijk is van daglicht ’s morgens, is de keuze meer voor de hand liggend: zij willen de zogenaamde wintertijd. 75% van de bedrijven die altijd of vaak buiten werken – zoals wegenbouwers, kabel- en leidingleggers, woningbouwers, ruwbouwaannemers – hebben meer baat bij het winteruur. Anders moeten ze in de winter ’s ochtends veel te lang in het donker werken. Dat is niet rendabel, niet leuk en niet veilig. De wintertijd staat dan voor veiliger en gemakkelijker werken. De wintertijd sluit het best aan bij de natuurlijke zonnetijd. De werkuren komen beter overeen met de daglichturen. En in de winter kunnen de kinderen in het licht naar school rijden en ’s zomers kunnen ze op tijd naar bed. Een extra argument pro wintertijd voor heel wat bouwbedrijfsleiders.

Volgens de respondenten heeft de zomertijd vooral voordelen in de zomer. Uiteraard. Maar zij zien ook voordelen in de winter. De meeste argumenten zijn niet direct werkgerelateerd. Zo blijft het ’s avonds, na de dagtaak, langer licht. De voorstanders van de zomertijd zeggen dat dit merkelijk beter is voor de gemoedstoestand van de mensen. Ze kunnen hun vrije tijd dan aangenamer invullen. Velen kijken uit naar lange, lichte avonden. Om te kunnen sporten. Om een terrasje te kunnen doen. De mensen komen dan ook gemakkelijker buiten. Goed voor de sociale contacten. Ze argumenteren tot slot dat je bij zomertijd in de winter ’s avonds het licht minder snel moet aansteken. Dat ervaren ze als positief voor het energieverbruik.

Uit de Bouwunie-enquête blijkt voorts dat het beter zou zijn om te spreken van een vroeg-licht-tijd en een laat-licht-tijd in plaats van een winter- en zomertijd. Zomer klinkt nu eenmaal aangenamer dan winter. Ook met een permanente zomertijd wordt het evenwel winter en korten dan de dagen.

Graag één tijdzone

Wat alleszins van belang is, volgens 84% van de bouwbedrijven, is dat België overlegt met de buurlanden om te komen tot één tijdzone. Ze mogen er niet aan denken dat ze de klok moeten verzetten telkens ze even de grens met Nederland of Frankrijk overwippen.

Bron: Bouw en wonen
Foto: Pixabay

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet