Laatste nieuws:
Inspirerend ontwerp voor stationsomgeving
Groepsfoto van de masterstudenten UA en de jury, met o.a. gedeputeerde Luk Lemmens en professor Tom Coppens Copyright: Provincie Antwerpen

Inspirerend ontwerp voor stationsomgeving

Provincie Antwerpen en studenten UA denken samen na over ontwikkelingen op multimodale knooppunten

De provincie Antwerpen zet met haar ruimtelijk beleid onder andere in op ontwikkelingen bij multimodaal ontsloten knooppunten. Zo kunnen we de ruimte efficiënter gebruiken en tegelijk de mobiliteitsdruk verminderen. Om haar beleid te voeden met frisse ideeën doet de provincie een beroep op de masterstudenten van de opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de Universiteit Antwerpen. De studenten werkten drie semesters op ruimtelijke planning en stedenbouw bij multimodale knooppunten in Brecht, Kalmthout en Malle.

Geen nieuwe open ruimte aansnijden

Het Beleidsplan Ruimte heeft als doelstelling om tegen 2040 geen nieuwe open ruimte meer aan te snijden en nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk te situeren rond knooppunten van openbaar vervoer. De studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning dachten gedurende drie semesters na over de toepassing daarvan in de Noorderkempen. “Ze werkten ontwerpen uit voor drie locaties: het IC-station Noorderkempen in Brecht, de lokale treinstations van Kalmthout (Heide, Kijkuit) en Essen-Wildert en het bedrijventerrein in Malle”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit uit. “De frisse visie van de studenten stimuleert ons om geijkte paden te verlaten. Hun voorstellen zijn veelbelovend. Vooral omdat ze getoetst zijn aan haalbaarheid op diverse vlakken.” Met deze opdracht krijgen de studenten een goede kijk op de werking van een studiebureau. Zowel de inhoudelijke uitwerking als de presentatie van het ontwerp aan een politieke vertegenwoordiging zijn immers dagelijkse kost.

Vijf ontwerpen

De studenten stelden vandaag de resultaten van hun onderzoek voor aan de gedeputeerde en een afvaardiging van de gemeenten Brecht, Kalmthout en Malle. Twee groepen hebben gewerkt op de stationsomgeving van Brecht. Door de snelle verbindingen met de trein naar Breda en Antwerpen ligt het station Noorderkempen op een bijzonder goed ontsloten plek. Nochtans zijn de huidige ontwikkelingen rond het station ondermaats en erg rommelig. De twee groepen stellen daarom resoluut bijkomende woningen en voorzieningen voor rond dit station en een herstructurering van het bestaande bedrijventerrein. Volgens de studenten is het beter om daar een woningaanbod te voorzien dan in de vele linten buiten de woonkernen waar bewoners zeer autoafhankelijk zijn. Inwoners van de bestaande kern in Brecht kunnen ook profiteren van deze nieuwe voorzieningen. Twee andere groepen hebben een voorstel uitgewerkt voor Kalmthout. Eén groep formuleerde een ambitieus voorstel voor de stationsomgeving met een nieuw cultuurhuis, terwijl de andere groep een strategie heeft bedacht voor een betaalbare bouwshift in Kalmthout. De laatste groep stelde een extreme makeover voor van een verouderd bedrijventerrein in Malle.

“De jury selecteerde stationsomgeving Kalmthout als laureaat omwille van de interessante insteken”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens. “Zo is er aandacht voor nieuwe woningen, voorzieningen en groen nabij het station. Bovendien gebruikten zij het stationsgebouw als schakel tussen mobiliteit en ruimtelijke planning, een inspirerend ontwerp!”

Bron en foto: Provincie Antwerpen

Facebook16
Twitter
Follow Me
Tweet