In strijd tegen coronavirus speelt kinderopvang cruciale rol

In strijd tegen coronavirus speelt kinderopvang cruciale rol

In de strijd tegen het Corona-virus speelt de kinderopvang een cruciale rol. Alle kinderverzorgers, kinderbegeleiders, onthaalouders, … Ieder van jullie die het mogelijk maakt dat ouders in de zorg- en andere essentiële sectoren op dit moment kunnen gaan werken een dikke dankjewel! Meer zelfs. Naast een enorme appreciatie, is het ook tijd voor concrete maatregelen die de kinderopvangsector ondersteunen.

Daarom heeft de Vlaamse Regering het volgende beslist:
  • Wie werkt in de kinderopvang, als onthaalouder of in de buitenschoolse opvang moet niet wakker liggen van financiën. Jullie werk is heel belangrijk. De Vlaamse Regering zal jullie inkomensverlies zo maximaal mogelijk compenseren.
  • Ouders die hun kinderen thuis kunnen opvangen, vragen we dit te doen! Dezelfde regels als voor scholen zijn nu ook van kracht voor de voor- en buitenschoolse kinderopvang.
  • De kinderopvang is nodig voor cruciale sectoren. Zieke kinderen blijven sowieso thuis.
  • Ouders die geen gebruik maken van kinderopvang moet die ook niet betalen. Respijtdagen worden voorlopig opgeschort tot en met 5 april. Indien langer nodig is, wordt op een later tijdstip opnieuw bekeken.
  • Het sluiten van de opvang is niet nodig als de kindjes of het personeel niet ziek zijn. Het houdt zo goed als geen gevaar in voor besmetting of verspreiding.

Wie dat wil mag zich ook lokaal organiseren. Daarvoor neem je best contact op met het lokaal loket kinderopvang.

Werk je in de sector? Over de praktische uitwerking van bovenstaande maatregelen word je binnenkort gecontacteerd.

Meer info nodig?

Meer info vind je op de website van Kind & Gezin: https://www.kindengezin.be en in de PDF snelinfo kinderopvang respijtdagen.
Het agentschap Opgroeien en Kind en Gezin staan voor jullie klaar op corona@opgroeien.be

Facebook24
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!