Laatste nieuws:
Hoe kun je je indekken als verhuurder

Hoe kun je je indekken als verhuurder?

Een woning of appartement verhuren levert je een mooi extraatje op, maar er zijn natuurlijk ook risico’s aan verbonden. Bijvoorbeeld als je huurder niet betaalt. Hoe kun je je als verhuurder indekken? Dat leggen we in dit artikel nauwkeurig uit.

Eigenlijk zijn er twee manieren om je in te dekken tegen wanbetalers: in eerste instantie is er het Huurgarantiefonds. Dat beschermt private verhuurders tegen verlies van huurinkomsten als ze niet betalen. Om hier recht op te hebben, moet je je aansluiten. Hiervoor betaal je – per huurovereenkomst – eenmalig 80 euro.

Let wel, hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

-Je huurovereenkomst moet geregistreerd zijn voor woninghuur.
-Het moet een nieuw huurcontract zijn: na de ondertekening van de overeenkomst heb je twee maanden tijd om de aanvraag in te dienen bij het Huurgarantiefonds.

Slechte betaler?

Betaalt je huurder niet tijdig? Dan is het zaak om dat goed op te volgen. Er zijn immers strikte termijnen verbonden aan de procedures van het Huurgarantiefonds.
-Je kunt pas actie ondernemen bij een huurachterstand van drie maanden.
-Binnen de 20 kalenderdagen na drie maanden huurachterstand kun je naar het vredegerecht stappen om de ontbinding van de overeenkomst aan te vragen.
-Bezorg het Huurgarantiefonds binnen de 10 werkdagen een kopie van de dagvaarding of je verzoekschrift.
-Wacht op het vonnis van de vrederechter. Als hij of zij de huurder een uitstel van betaling verleent en een afbetalingsplan voorstelt, komt het Huurgarantiefonds tussen.
-Stuur het vonnis en de brief van de griffie binnen de 10 werkdagen naar de aangewezen gerechtsdeurwaarder.

Meer informatie vind je hier.

Andere optie: sociaal verhuurkantoor

Er is nog een tweede manier om je als verhuurder in te dekken. Je kunt er ook voor kiezen om je pand te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Zo’n kantoor is erkend door de Vlaamse overheid en verhuurt jouw woning door aan sociale huurders. Jij krijgt maandelijks het afgesproken bedrag, maar ook extra zekerheid want het sociaal verhuurkantoor betaalt jou. Zelfs als de huurder niet betaalt of de woning niet verhuurd is.

In jouw buurt

Er zijn verschillende sociale verhuurkantoren. Hier kun je kijken welke kantoren er in jouw buurt liggen. Om aan een sociaal verhuurkantoor te verhuren zijn er vier stappen:
-In een vrijblijvend kennismakingsgesprek leg jij de kenmerken van de woning uit. Het sociaal verhuurkantoor licht vervolgens haar werking toe.
-Er volgt een bezoek aan het huurpand. Voldoet jouw woning aan alle kwaliteitsnormen? Dan reikt het sociaal verhuurkantoor een conformiteitsattest uit.
-Jullie onderhandelen over de huurprijs. Let wel, die ligt meestal iets lager dan op de particuliere woningmarkt. In ruil krijg je wel zekerheid én een huurcontract voor minstens 9 jaar.
-Het sociaal verhuurkantoor regelt alles: het huurcontract, de plaatsbeschrijving, de betalingen enzovoort.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook25
Twitter
Follow Me
Tweet