Laatste nieuws:
Jeannine Douws - Column

Hoe hypocriet kan je zijn?

Naar aanleiding van de reportage in de GVA van 2O/1/2020 waarin het spectaculaire (sic) nieuws vermeld werd dat, en ik citeer, de mama van Anuna De Wever zenuwachtig is om haar dochter na vier maanden terug te zien. Dat Anuna strijdvaardiger is dan ooit. Dit zou blijken uit het feit dat haar dochter al vanaf het vrachtschip heeft opgeroepen deel te nemen aan de Schoolstrike for the Oceans op 7 februari e.k. Het blijkt een initiatief te zijn van de Youth for the Climate, Grootouders voor het Klimaat en Extinction Rebellion, als afsluiter van de OceanWeek 2020.

Tot verleden week zijn de acties van de klimaatjongeren, die in hun leven nog geen halve dag hebben gewerkt, noch in hun eigen onderhoud hebben moeten voorzien en alles voorgeschoteld hebben gekregen, min of meer beperkt gebleven tot links en rechts wat demonstraties met, onder meer, Grootouders voor het Klimaat. Dit is thans geëscaleerd door de acties op het autosalon in Brussel. Mededemonstranten van de Extinction Rebellion, die deelnemen aan de Schoolstrike for the Oceans op 7/2/2O2O, die zich vastketenden en auto’s besmeurden. Ik veronderstel niet dat DE “Grootouders voor het Klimaat” opgetogen zouden zijn als HUN kleinkinderen, die ze misschien dagelijks met hun wagen van en naar school hebben gebracht, naar tennisles, naar turnles of eventueel naar de gitaarles HUN wagen, die zoveel diensten heeft verleend, besmeurd zou worden door HUN kleinkinderen. Wat is het volgende?

Dat hieruit wel degelijk blijkt dat het niet meer bij “vredige” demonstraties zal blijven, maar dat deze alsmaar grimmiger worden en dit onder het mom van ‘bezorgd te zijn voor HET klimaat’. Dat het hier nochtans gaat over een stel klimaatjongeren, die denken de wijsheid in pacht te hebben en het land op stelten te kunnen zetten. Dit zonder enig verweer van de hardwerkende gemeenschap waarvan zij, DE klimaatjongeren, momenteel de vruchten plukken. Ik zou graag eender welke persoon willen ontmoeten, bewust begaan met HET klimaat én die nog NOOIT zelf énige cent heeft verdiend, die de internationale klimaattop COP 25 in Chili KAN bijwonen. KAN doorvaren naar het Amazonegebied om daar ‘projecten’ te bezoeken, zonder geldelijke bijstand van de aan de touwtjes trekkende ouders.

Dat deze klimaat ‘jongeren’ dan in een persbericht te kennen geven dat deze educatieve reis, die vier maanden heeft geduurd, van wat ze hebben gezien en meegemaakt hun sterker en nog meer vastberaden heeft gemaakt om hun engagement voor het klimaat voort te zetten.
Mijn vraag in deze is: wat hebben ze gezien en meegemaakt, behoudens van het ene vrachtschip op het andere te stappen. Vrachtschepen die, volgens de Internationale Maritieme Organisatie (bron Wikipedia), verantwoordelijk zijn voor een uitstoot van koolstofdioxide gelijk aan 2.2% van de wereldwijde uitstoot in 2012. Ze verwachten dat dit cijfer nog met 50 tot 250 procent zal stijgen tegen 2050 als men geen actie onderneemt. Bovendien is de scheepvaart verantwoordelijk voor watervervuiling, geluidsoverlast en luchtvervuiling. Maar dan speelt HET milieu en HET klimaat blijkbaar geen rol om naar het Amazonegebied te varen. Daarna aan boord te gaan in Colombia, om met eenzelfde vrachtschip mee te varen met bestemming Duinkerken. Dat Anuna De Wever nu even op adem moet komen na een reis van vier maanden is uiteraard heel begrijpelijk. Wie wordt er niet moe van vier maanden de, door de vrachtschepen vervuilde, oceanen te doorkruisen om van hot naar her te varen? Maakt dit deel uit van “the Schoolstrike for the Oceans”? Dat na het optreden van de mededemonstranten Extinction Rebellion tijdens het autosalon de toestand grimmiger wordt, valt niet te ontkennen. Wat is het volgende?
Iedereen mag een mening hebben, maar de wet overtreden niet en in dit geval is de wet zonder twijfel overtreden. Wat is het volgende?

Dat in dezelfde reportage van GVA mama Van der Heyden verklaart ongelofelijk trots te zijn op wat de klimaatjongeren hebben bereikt. En dat Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans het zelf hebben gezegd: ‘De Green Deal, de grote wending in het Europese klimaatverhaal, is er gekomen dankzij de jongeren.’ Dat Katrien Van der Heyden op 7 februari e.k. klaar staat om voor de 23e keer samen met haar dochter Anuna op straat te komen en met thermossen thee mee te trekken naar de schoolstaking in Brussel, zal misschien broodnodig zijn gezien het optreden van Extinction Rebellion tijdens het autosalon.
In de periode van 2001 tot 2008 waren dieren- EN milieuactivisten ook operationeel. In de beginjaren 2001 was het beperkt tot het bevrijden van nertsen gebruikt voor de bontindustrie. Tot hun activiteiten gedurende de periode tot 2008 geëscaleerd waren tot brandstichtingen in fastfoodrestaurants en vleesbedrijven tot het tot twaalf keer binnendringen in de kerncentrale in Doel om de gebrekkige beveiliging aan te kaarten. Is deze werkwijze de volgende stap?

Dus wat de, in den beginne, vredige acties van de Youth for the Climate, Grootouders voor het Klimaat en Extinction Rebellion betrof, zijn deze door het optreden tijdens het autosalon volledig uit de hand gelopen. Wat gaat de Schoolstrike for the Oceans op 7/2/2O2O brengen? Wat is het volgende??????? Misschien terug een zeereis van ettelijke maanden op een vrachtschip.

Jeannine

Facebook259
Twitter
Follow Me
Tweet