Laatste nieuws:
Jeannine Douws - Column

Het nieuwe programma van Groen!

Een tijdje geleden zag ik op FB een voorstelling van de Vlaamse satire site ’t SCHELDT met tientallen verbodstekentjes, met daarbij de tekst: Het nieuwe programma van Groen! Mijn eerste indruk was: mannen, dat is in mijn ogen toch een beetje overdreven, zélfs voor GROEN. Maar als je jezelf de tijd efkes geeft en ieder verbodstekentje goed bekijkt, zitten ze er toch niet ver naast. Er zijn er zelfs enkele die er een paar keren opstaan, maar dat zal waarschijnlijk de bedoeling hebben gehad er zéker de nadruk op te leggen. Zoals het verbodstekentje voor ROKEN! Dat viel mij natuurlijk ogenblikkelijk op, want ik rook (ik wilde hier zetten als nen Turk, maar dat mag je in deze tijd niet meer zeggen, maar bon).

Om verder te gaan, het is uiteraard niet alleen roken, want ik ben een Belgische. En zoals de meeste van ons Belgen, drink ik ook nog graag een pint, voor ’t eten een Camparike, tijdens ’t eten een wijntje en later op den avond een Amarettoke. Ik eet Bourgondisch en heb bovendien héél graag dat er op mijn spaarrekening ook iets staat. Dat is nog zoiets typisch Belgisch, ons spaarrekening, héél belangrijk. Voor ik verder ga wens ik wel te vermelden, dat ik spijtig genoeg nog nooit van de Vlaamse satire site ’t SCHELDT had gehoord, iets van had gezien of er iets van had gelezen, blijkbaar een groot gat in mijne cultuur. Zeker eens naar kijken, want die mannen zijn schitterend en slagen de nagel op de kop, right to the point. Waar ik wel al van had gehoord, maar er zelfs nog nooit naar gekeken heb, is de politieke partij GROEN. Dus heb ik de moeite is genomen het nieuwe programma van GROEN te bekijken. Ook eens zeker doen, als ge graag oren wordt aangenaaid…

Ik zal eerst uit het nieuwe programma van GROEN een paar voorbeelden geven.
HET motto: tijd voor een ommekeer. Er is zo veel mogelijk in dit land. Hun plan A is ambitieus, hoopvol en becijferd voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere toekomst voor iedereen. Het is nu of nu. Een klimaatregering met een sociaal hart. Voor minder gaan ze niet, want er is geen planeet B. Meer tijd voor elkaar. Tijd om te zorgen, om te groeien, om te dromen (nvdr. En dromen doen ze inderdaad!) Ze willen bovendien opnieuw ademruimte geven aan de samenleving en, last but not least, de allerbelangrijkste zin die regelmatig terugkomt: er zijn extra centen nodig.

Als je je enigszins geroepen zou voelen het volledige programma eens te bekijken op de site van GROEN, dan zal je bemerken dat er zelfs nog 32 onderverdelingen zijn, waarvoor die extra centen nodig zijn. Gaande van de A van armoede tot en met de Z van zorg en welzijn. Ik zal er een paar opnoemen: zorgbudget op maat, minder uren werken (nvdr. waarschijnlijk niet voor dezelfde wedde), ijveren voor een hoger nettoloon en verlagen van de loonkost. Als dat geen utopie is! Er waren eind januari 2019 al 327.403 werklozen en als je dagelijks je krant leest, zijn er nu al ééns zoveel bij. Want een groot deel van de werkenden wordt op straat gezet, dus waar ze al dat volk vandaan gaan halen is mij een raadsel. Voor iedereen een pensioen van €1500,- en de uitkeringen omhoog (natuurlijk allemaal van die extra centen die nodig zijn). Praktijktesten om actieve discriminatie op de sporen (nvdr. dus hebben ze personeel nodig om via telefoon of plaatsbezoek controle uit te voeren bij werkgevers of verhuurders). Waar ze dat personeel gaan halen is nog een groter raadsel, net als die gelijke kansen voor iedereen. De vermelding dat heden ten dage geen enkele ‘gecontroleerde’ makelaar nog actief discrimineert, geeft mijns inziens duidelijk blijk van onwetendheid. Want wat met de niet ‘gecontroleerde’ makelaar(s) en de verhuurders die geen te huur bord meer tegen het raam (durven) plaatsen? En, last but not least, gaan ze tegen 2030 voor 80.000 nieuwe jobs zorgen.

En dan: HET KLIMAAT, héél belangrijk! We zouden er beter van worden, de economie krijgt een boost, de files worden verkort en ons land wordt GROENER. Wat HET klimaat betreft is België met zijn luttele oppervlakte van 30.688 km², zoals in veel meer dingen, heiliger dan de Paus. Als je dan Amerika en China pakt met een duizelingwekkende uitstoot van 9.997 miljoen ton CO2 in de atmosfeer (de grootste vervuilers met oppervlakten van 10 miljoen km²) waar zijn WIJ dan mee bezig? En dan mag je Qatar, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië zeker niet achteruit stellen. Waarschijnlijk denken Anuna De Wever en Greta Thunberg dat de uitstoot van die landen in hun eigen atmosfeer blijft en zeker niet over België komt vliegen. Zelfs het Saharastof komt aangewaaid tot over Nederland en België. Waarom zou die duizelingwekkende uitstoot CO2 van de grootmachten dan daar blijven waar hij is geproduceerd? Trouwens, buiten dat, en dat is véél dichter bij huis, de oude vervuilende bussen van de grootsteden, zoals bijvoorbeeld Antwerpen. Die vuile, vieze afdankertjes worden steevast naar de buitendorpen overgeheveld, kwestie van zeker in de steden gezond te blijven.

Volgens mijn bescheiden mening is GROEN aan ’t dromen. Als je alles wat op die afbeelding staat afschaft is ons land failliet en zijn er geen centen meer. Maar vannacht was ik daarover is aan ’t nadenken, want in elk van die 32 onderverdelingen wordt vermeld dat ze extra centen nodig hebben, maar zelf hebben ze die centen niet. En dan komt mijn ingeboren argwaan boven. Centen die je zelf niet hebt, die moet je elders gaan zoeken en waar kan je die het gemakkelijkste vinden? Inderdaad: BIJ ONS, de bevolking. Eigenlijk wil GROEN (net zoals al die andere partijen, die zo begaan zijn met onze toekomst en gezondheid), die extra centen van iedere Belg hebben. Dit bewijzen al die overdreven, verplichte, strenge en dure isolatienormen voor nieuwe woningen en andere uitgevonden akkefietjes, die iedere Belg veel geld kost met als enige betrachting dat iedereen zijn zuurverdiende centen wel MOET uitgeven. Als je goed nadenkt en je al die verbodstekentjes toepast, dus niet meer roken, drinken, vissen, op restaurant gaan, op reis gaan, allé, ge past die 72 verbodstekentjes toe, de ene Belg wat meer dan de andere want zo solidair zijn we nu ook wel niet meer, dan ligt eerst en vooral heel de economie plat. Want ge komt niet meer buiten, de Staat heeft geen inkomen meer, dus geen centen voor al die exuberante wedden van ‘onze’ regeringsleiders én uitstapregelingen ten belope van €22.000.000,- (zeker niet vergeten) voor ‘onze’ en regeringsleiders die niet herverkozen en dus ontslagen zijn. Iedere firma is failliet en wij lopen terug op kemelharen sloffen, steken links en rechts wat kaarsen aan om wat licht te hebben en verwarmen ons met een hete baksteen, zoals in de tijd van Daens. Koeien bestaan niet meer (want een koeiescheet is CO2), roken terug sigaretten gevuld met stro, zoals in de oorlog. Honden en katten bestaan ook niet meer, want die zijn allemaal gecastreerd of gesteriliseerd. Nog maar te zwijgen van al die andere dieren die door toedoen van de wereldverbeteraars stelselmatig uitsterven. Dan kunnen we terug boter gaan smokkelen en onze eigen sterke drank distilleren, zoals tijdens de drooglegging van 1920 tot 1933 in Amerika.
Groen maakt gelukkig (sic)

Jeannine

Facebook44
Twitter
Follow Me
Tweet