Laatste nieuws:

Het in Europa toegelaten alcoholgehalte tijdens het rijden

Opgelet als u rijdt na het drinken van één of meer alcoholische dranken, want sommige landen hanteren de nultolerantie!

Onder de vele oorzaken van auto-ongelukken, vinden we:
1. oorzaken die geen rechtstreeks verband houden met de bestuurder, zoals weersomstandigheden, de toestand van de wegen, een technische storing of een defect aan het voertuig, …

2. oorzaken die wel verband houden met de bestuurder, zoals snelheid, roekeloosheid, onoplettentheid, fysieke of medische oorzaken (bvb. epilepsie, diabetesaanval, hartprobleem, slaperigheid, enz.) en rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Het rijden onder invloed van alcohol is een veel voorkomende oorzaak van ongelukken (met soms dodelijke afloop).Het is volledig gelinkt aan het gedrag van de bestuurder en de risico’s die hij/zij genomen heeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de tolerantieregels op dit vlak zeer streng zijn. De landen van Oost-Europa zijn wat dit betreft het strengst. Veel van die landen passen een nultolerantie toe.

Een bestuurder die gedronken heeft, reageert anders

Iedereen weet dat alcoholgebruik een negatieve invloed heeft op het rijgedrag. De bestuurder (of bestuurster) wordt impulsiever en neemt meer risico’s, het gezichtsvermogen neemt af of verslechtert (en kan dus minder gemakkelijk obstakels waarnemen), het risico van in slaap vallen, de reflexen zijn trager, beoordelingsfouten maken (bvb. de afstand tot een obstakel of een ander voertuig), en het alcohol heeft een invloed op de emotionele reacties (spraakzamer zijn, zal sneller met een gegeven situatie “spotten” of geïrriteerd zijn).
De gevolgen zijn voorspelbaar!

Daarnaast zijn veel autobestuurders occasionele drinkers. Zij nemen gemakkelijk het risico om hun voertuig te besturen, omdat ze ervan uitgaan dat ze slechts “weinig alcohol” hebben gedronken en hun reisweg “kort is” en “weinig risico’s inhoudt” (met weinig pakkans). Bovendien is het voor hen vaak zeer moeilijk om hun alcoholgehalte in het bloed nauwkeurig in te schatten. Anders gezegd: het komt vaak voor dat men zich “perfect in staat” acht om te rijden, terwijl dit niet het geval is!

Ook gebeurt het wel eens dat het alcoholgehalte in het bloed nog heel hoog is na een nachtje slapen, volgend op een goed overgoten avond!

Een verschillende wetgeving per land

Hieronder vindt u een kaart met het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed in Europese landen, uitgedrukt in promille. (Gegevens 2019)

Het in Europa toegelaten alcoholgehalte tijdens het rijden

Belangrijk

In heel wat landen bestaan er specifieke regels voor “beginnende” bestuurders (met minder dan 2 of 3 jaar rijervaring) en/of voor truckers en professionele chauffeurs. Voor deze bestuurders is de tolerantiedrempel vaak lager dan de in de bovenstaande kaart aangegeven percentages, of zelfs gelijk aan nul (zoals in Duitsland en in Frankrijk)!
Rijdt u in een niet-Europees land? Informeer dan vooraf naar het toegelaten alcoholgehalte door contact op te nemen met het consulaat of de toeristische dienst van het betreffende land. In sommige landen kan het niet naleven van deze regels leiden tot zeer zware straffen of zelfs tot gevangenisstraffen! Dit is nog meer het geval voor de inname van drugs. Soms kan het simpele feit dat u alcohol in uw voertuig vervoert of binnen handbereik hebt, worden bestraft, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.

Hoe wordt het alcoholgehalte berekend?

Wilt u het alcoholgehalte in uw bloed berekenen? Lees in dit geval het artikel “Alcohol, alcoholtesters en alcoholgehalte“.

Ook al is er een kleine tolerantie in het land waar men rijdt, de gouden regel bestaat erin om niet te drinken als men de achter het stuur kruipt. Denk niet dat één (of meerdere) sterke koffie(s) het alcoholeffect zal doen verdwijnen en weet dat de “trucjes” die soms op het internet te vinden zijn om het alcoholgehalte in het bloed te verlagen of weg te moffelen echt niet werken!

Bob en Bobette

Men zal het niet vaak genoeg herhalen: drink voor uw veiligheid geen alcohol voordat u gaat rijden. Als u toch alcohol drinkt, zorg er dan voor dat u een vervangende chauffeur vindt die niet gedronken heeft (een “Bob” of “Bobette”) of stel uw reis uit (eventueel door ter plaatse te blijven overnachten) totdat de effecten van het alcohol verdwenen zijn.
Oefen voor hun veiligheid ook een sociale controle uit op mensen die u begeleiden en die (wegens hun alcoholverbruik) niet in staat zijn om met hun voertuig te rijden, door hen het rijden af te raden.

Bron: Europ-assistance.be
Foto: Pixabay

Facebook22
Twitter
Follow Me
Tweet