Laatste nieuws:
Gsm gebruik achter het stuur, storend

Gsm gebruik achter het stuur, storend?

Sommige resultaten van enquêtes van het Viasinstituut en van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in verband met het gebruik van de gsm aan het stuur, spreken boekdelen:
Op de vraag “Stoort het u dat een autobestuurder die vóór u rijdt zijn smartphone gebruikt tijdens het rijden?” antwoordt 75% van de ondervraagden JA
!

Op de vraag « Hebt u de laatste 30 dagen een gsm gebruikt om te bellen of om een sms te sturen?“, is het antwoord JA bij 25% van de ondervraagde personen die een handenvrij carkitsysteem gebruiken en bij 8% van de personen die geen handenvrij systeem gebruiken.

Enkele cijfers

-20% van de personen die hun gsm achter het stuur gebruiken, doen dit om een bericht in te lezen, in te tikken of op te sturen.
-1 autobestuurder op 6 gebruikt zijn gsm op 1 rit op 2!
-Deze praktijk komt het meest voor bij jonge bestuurders (26 tot 35 jaar), bestuurders van bedrijfswagens en bestuurders die meer dan 30.000km/jaar afleggen.

De gsm achter het stuur: levensgevaarlijk

Het is nochtans evident dat het gebruik van een gsm achter het stuur zeer gevaarlijk is. 5% van de ernstige ongevallen zijn eraan te wijten en het zou jaarlijks meer dan 30 verkeersdoden en meer dan 2.500 ongevallen veroorzaken. Een bestuurder die zijn gsm achter het stuur gebruikt, is heel snel afgeleid. Hij verliest zijn aandacht op de weg, reageert trager op onvoorziene omstandigheden, heeft een twijfelend rijgedrag en remt veel bruusker (zonder anticipatie).

De wetgeving

Een autobestuurder mag geen smartphone of gsm gebruiken tijdens het rijden. De enige uitzondering hierop is een telefonische oproep of de ontvangst van een telefonische oproep, gebruik makend van een handenvrij systeem dat op correcte wijze in het voertuig geïnstalleerd is. Een bericht intikken op de gsm of de smartphone gedurende het rijden, is dus verboden, ook al staat u in de file of staat u stil voor een rood licht.

K.B. 01.12.1975: Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg :
“8.3. Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten. Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.”
“8.4. Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.”

De sanctie

De boetes komen overeen met een overtreding van de tweede graad. De boete die u kan worden opgelegd indien de politie vaststelt dat u een gsm of smartphone aan het stuur gebruikt, bedraagt €116,- indien u de boete meteen betaalt, of €160,- bij gerechtelijke bemiddeling. De politierechtbank kan u een boete opleggen van 160 EUR tot 2.000 EUR, of, afhankelijk van de omstandigheden, tot de terugtrekking beslissen van uw rijbewijs (heel zeker als er sprake is van recidive).

Opgelet, want de politie kan camera’s gebruiken in politiewagens of in gewone auto’s om controles uit te voeren.

Wat als men een sms wilt lezen tijdens het rijden?

Doe dit nooit wanneer u in het verkeer bent! Zet u aan de kant van de weg, op een plek waar u mag parkeren. Let op, want sommige landen zijn op dit vlak heel strikt: een draaiende motor is soms genoeg om sommige politieagenten aan te zetten om een boete uit te schrijven, ook al staat u op een parkeerplaats!

Nota: Het gebruik of het raadplegen van een gsm of een smartphone is niet enkel “gevaarlijk” voor autobestuurders, maar ook voor fietsers of voetgangers die hun ogen niet van hun scherm kunnen afhouden en hierdoor niet meer letten op het verkeer.

Bron: Europ-assistance.be
Foto: Pixabay

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet