Laatste nieuws:
Gemeenteraad keurt jaarbudget 2017 goed

Gemeenteraad keurt jaarbudget 2017 goed

Vele vernieuwingsprojecten die de voorbije jaren werden gepland, komen dit jaar op volle kruissnelheid. Het bestuur zet in 2017 zichtbaar in op dorpsvernieuwing en verkeersveiligheid, maar ook op andere domeinen wordt hard aan Essen gewerkt. Daarbij gaat de Essense schuldenlast nog eens drastisch naar beneden: van 15 naar 9,3 miljoen euro, een daling van 300 euro per inwoner.

De taxshift leidt ertoe dat Essen in totaal liefst 1,3 miljoen euro minder ontvangt. Toch blijft de gemeente investeren en haar schuld afbouwen. Voor een aantal projecten die nog in de voorbereidingsfase steken, worden in het budget 2017 (70.000 euro) middelen voorzien om extra slagkracht in de organisatie te brengen.

Wegen- en rioleringswerken
Verkeersveiligheid is en blijft een speerpunt. Het voorbije jaar werd onder meer een verkeerslicht geplaatst op het kruispunt van de Stationsstraat, Molenstraat en Kloosterstraat.
Ondertussen is watermaatschappij Pidpa begonnen met de omvangrijke wegen- en rioleringswerken tussen Essen en Horendonk, voor de gemeente een investering van ongeveer 5 miljoen euro. Naast de werken aan de as Watermolenstraat-Over d’Aa, start dit jaar ook de heraanleg van de Dreef (740.000 euro). Ook daar wordt het regen- en afvalwater volledig van elkaar gescheiden.

Veilig fietsen
De voorbije vijf jaar werd in Essen voor 10 kilometer fietsinfrastructuur aangelegd of verbeterd. Voor de veiligheid van de fietsers wordt binnenkort het Heuvelplein aangepast en leggen we dit jaar het fietspad Spillebeek aan (500.000 euro). Ook de verlenging van het fietspad langs de Huybergsebaan (500.000 euro) is in volle voorbereiding.

Schop in de grond
De werken dit jaar beperken zich niet tot nieuwe weginfrastructuur. Ook in ‘zachtere’ bouwdossiers gaat de schop in de grond. Zo worden de begraafplaatsen in Essen, Wildert en Hoek omgevormd tot serene begraafparken, elk met een nieuw afscheidspaviljoen (800.000 euro). Aan de Nollekensstraat verrijst de komende maanden een splinternieuw lokaal dienstencentrum, een investering van een miljoen euro.

Stoerwoud
Verder wordt er volop gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe turnhal op de site van de lagere school Mariaberg. Essen is een sportieve, maar ook een groene en duurzame gemeente. Voor de opwaardering van het kloosterdomein aan Rouwmoer trekken we 60.000 euro uit. Ook de vest aan de Oude Pastorij wordt hersteld (85.000 euro). Op deze locatie komt er trouwens een ‘Stoerwoud’, een avontuurlijke natuurspeeltuin (70.000 euro). We investeren bijkomend in twee duurzame CNG-voertuigen (110.000
euro). Dankzij het concept van autodelen kunnen Essenaren buiten de werkuren gebruikmaken van een schone wagen van de gemeente.

Meer details over het investeringsbudget vindt u op deze pagina: http://www.essen.be/Financi%C3%ABn

Bron en foto: gemeente Essen

JH

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet