Laatste nieuws:
Gemeenteraad keurt hemelwater- en droogteplan goed

Gemeenteraad keurt hemelwater- en droogteplan goed

Klimaatverandering zorgt voor langdurige droogte en intense regenbuien. Dat dit resulteert in watertekorten en overstromingen, hebben we de afgelopen jaren al meermaals ondervonden. Om hiermee om te gaan, heeft de gemeenteraad een hemelwater- en droogteplan goedgekeurd.

“Door de klimaatverandering lijkt het weer soms op hol geslagen”, vindt verantwoordelijk schepen Pieter Cools (cd&v) “Ten opzichte van een aantal jaar geleden valt er meer regen in de winter en minder in de zomer. En als het regent, valt het met bakken uit de lucht. Dat zagen we de afgelopen weken nog gebeuren in de Voerstreek en ook dichter bij huis liepen er straten en kelders onder water.“

Water opvangen en bufferen

“De verwachting is dat periodes van korte, maar intense neerslag in de toekomst vaker afgewisseld worden door langere, drogere periodes. Dit vraagt om een overkoepelende visie: waar gaan we met het hemelwater naar toe?” Volgens de schepen is het belangrijk om het water zoveel mogelijk ter plaatse te houden. “Het water moet voldoende ruimte krijgen. Daarvoor kunnen we beken maximaal openleggen en overwelvingen vermijden. Daarnaast kunnen we schotten plaatsen in grachten, zodat het water trager afstroomt en meer tijd krijgt om in de bodem te dringen.” Het hemelwater- en droogteplan geeft aan waar en hoe de neerslag kan worden opgevangen en gebufferd of vertraagd afgevoerd, zonder negatieve impact op de omgeving. Hiervoor is het grondgebied van Wuustwezel onderverdeeld in 9 zones, met verschillen in bijvoorbeeld ondergrond, reliëf, bebouwing en mogelijkheden.

Toekomstige onkosten beperken

De verharding van onze omgeving is een heikel punt, beseft Cools. “Daarvoor moeten we zoveel mogelijk overbodige straatstenen uitbreken. Op verschillende plaatsen zijn we daar al mee begonnen en zorgen we voor meer groen en open ruimte, waar het water in de bodem kan.” “Daarnaast is de vermenging van vervuild afvalwater met regenwater niet meer gewenst. De bestaande riolen zijn nog grotendeels van het gemengde type, maar die zijn niet berekend om grote hoeveelheden neerslag tegelijk te verwerken. Daardoor zal het risico op wateroverlast in de volgende jaren toenemen. We moeten aan de verdere scheiding van die stromen werken.”

Ingrijpende maatregelen

“Het zijn ingrijpende maatregelen, maar noodzakelijk om de risico’s op wateroverlast te beperken. Door het hemelwater- en droogteplan kunnen toekomstige economische, maatschappelijke en ecologische kosten van het veranderende weerpatroon ingedijkt worden. Het plan wordt dan ook de leidraad voor grote projecten in de gemeente en bij de beoordeling van plannen en ontwikkelingen van derden”, zo besluit de schepen.

Bron en foto: Lokaal bestuur Wuustwezel

Facebook7
Twitter
Follow Me
Tweet