Laatste nieuws:
Vlaams Belang Paljassen - Marc Scheepers deelt Paljas tijdens Gemeenteraad Essen

Geen geknal deze keer… althans niet openbaar

Op dinsdag 28 mei kwam de gemeenteraad van Essen weer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst was het in tegenstelling tot de vorige gemeenteraad een stuk vrediger. Deze keer botsten oppositie en bestuur nauwelijks en niet zo hard. Dit had deels te maken met de punten die op de agenda stonden en waarschijnlijk ook omdat één punt van de rondvraag in gesloten zitting werd behandeld.

Floortje de Nave stopt als gemeenteraadslid

Het eerste punt van de gemeenteraad ging over inmiddels voormalig Vlaams Belang raadslid Floortje De Nave, die op 17 mei per mail had laten weten dat zij haar ontslag aanbood als gemeenteraadslid. Haar ontslag werd medegedeeld en haar opvolger Patrick van Ginniken werd daarna geïnstalleerd.

Over d’Aa fase 2

Ook het te volgen aanbestedingstraject van Over d’Aa fase 2 stond op de agenda. Verantwoordelijke schepen Brigitte Quick hield bij aanvang van dit punt een lange monoloog, waar ze diep inging op alle zaken rond het aanbestedingstraject dat zal worden gevolgd. In ons artikel over de goedkeuring van het aanbestedingstraject kunnen onze lezers meer te weten komen over de informatie die zij tijdens de gemeenteraad heeft gedeeld. Ondanks dat ze waarschijnlijk veel gras voor de voeten heeft weggemaaid door haar uitgebreide toelichting, waren er toch nog vragen of opmerkingen over de te volgens procedure. Tom Bevers zei ook namens N-VA/PLE dat zijn fractie tegen zou stemmen omdat hij, ondanks het vertrouwen dat hij heeft in de werking van deze procedure, toch liever een puntensysteem had. Je zou dan denken dat de stemming zou resulteren in een klassieke 13/12, dus dertien stemmen vanuit het bestuur voor de te volgen procedure en twaalf tegen. Toch volgde Vlaams belang niet in het tegenstemmen en onthielden zij zich van stem, evenals N-VA/PLE raadslid Guy Van den Broek. Daarmee waren er dertien stemmen voor, negen tegen en drie onthoudingen van stem.

Andere agendapunten

De andere agendapunten waren algemene formaliteiten, zoals bijvoorbeeld grondafstanden. Ook werd de verdeling van het bestuur van VZW Kobie bepaald. Zo zullen er 4 vertegenwoordigers van zowel CD&V en van N-VA/PLE zetelen in Kobie. Twee vertegenwoordigers zullen geleverd worden door sp.a JijmaaktEssen en namens Vlaams Belang zal er één raadslid zetelen in het bestuur van de VZW. Alle vertegenwoordigers zullen twee stemmen hebben. Verder zal het bestuur van Kobie worden aangevuld met 11 andere vertegenwoordigers, die geen gemeenteraadslid hoeven te zijn. Zij hebben elk 1 stem.

Toegevoegde punten

Vanuit N-VA/PLE kwam een agendapunt waarin werd verzocht om de vuilophaling tijdens de spitstijden minder belastend te laten, om zo hinder in het verkeer te verminderen. Marc Scheepers van het Vlaams Belang pleit voor een tonnage beperking op de sluipwegen rond de werken van Over d’Aa en ook wil hij dat sluikstorters actiever worden opgespoord. Zeker bij dit laatste punt kwam wat discussie los. Dit zal er mede mee te maken dat natuurlijk alle partijen niet blij zijn met sluikstorters. Milieu schepen Helmut Jaspers gaf aan wat er allemaal al aan initiatieven loopt om sluitstorting aan te pakken en te ontmoedigen. Schepen Brigitte van Aert gaf aan dat de heer Scheepers hier zelf ook een actieve bijdrage in kon leveren door te participeren in ‘operatie schoon’.

Rondvraag

Tijdens deze rondvraag kwamen er 16 vragen ten tafel. De voorzitter wilde dan ook dat deze kort en bondig waren en daar waar mogelijk de antwoorden en ook eventuele discussies voor andere momenten te laten. Opvallend was het sociale conflict van Valeron, waar veel medewerkers hun banen dreigen te verliezen en ook de wat langere vraag van Annemie Baeyaert over plannen bij station Wildert vielen op. Temeer omdat zij onder andere vermelding maakte van een bericht in Noordernieuws. Ondergetekende werd hier later nog op aangesproken. NB: Noordernieuws publiceert persmededelingen 1 op 1 en eventuele onjuistheden zijn dan ook altijd toe te schrijven aan de bron.

Besloten zitting

Een ander punt uit de rondvraag kwam van Robin Jacobs van N-VA/PLE. Dit had te maken met een werknemer van de gemeente Essen. Bij het benoemen van de functie van deze medewerker stelde burgemeester Gaston van Tichelt voor om het punt besloten zitting te behandelen. Dat had er vooral mee te maken dat door het benoemen van de functie ook de persoon op die manier geduid kon worden. Het is gebruikelijk dat het bespreken van personen in besloten zitting gebeurt. Inmiddels hebben wij meer informatie over deze kwestie. Het zou ons dan ook niet verbazen dat juist bij dit punt het er bij tijd en wijle redelijk heftig aan toe is gegaan. Wij vonden de informatie over dit punt in ieder geval vrij heftig, vooral om wat er is gebeurd. We zullen zullen hier dan ook zeker op terugkomen in Noordernieuws.

Paljassen

Het zal niemand ontgaan zijn dat deze gemeenteraad de eerste was na de verkiezingen. In aanloop naar deze verkiezingen noemde Bart de Wever de mensen van het Vlaams Belang ‘paljassen’. Na de verkiezingen bleek dat laatstgenoemde partij een sterke winst had opgetekend ten opzichte van de laatste verkiezingen. Al gauw verschenen er op internet al foto’s waar o.a. Tom v
an Grieken het bier Paljas uitdeelde. Ook Marc Scheepers heeft als raadslid op Paljas getrakteerd. Hij gaf aan dat Paljas een geuzennaam is geworden. Als redactie willen we daar wel de kanttekening bij plaatsen dat Paljas geen geuze is.

Overpeinzingen

Deze gemeenteraad was een stuk rustiger dan die daarvoor. Zelfs op Facebook bleef het deze keer stil. Dit had natuurlijk vooral te maken met de agenda. Er stonden niet echt punten op waarmee direct naar buiten toe getreden kon worden. Wat mij nog wel opviel was het stemgedrag binnen de fractie van N-VA/PLE en dat er, ondanks dat Tom Bevers aangaf dat zijn fractie tegen zou stemmen iemand zich binnen deze fractie zich onthield van stem. Nu gebeurt het wel vaker dat individuele raadsleden ander stemgedrag of onthouding van stem plegen, maar na een aankondiging van het als fractie tegen iets zijn vond ik het toch opmerkelijk. Over het het punt dat in gesloten zitting werd besproken denk ik toch dat, behalve dan de naam van de betrokken persoon, het publiek het recht heeft om te weten wat er is gebeurd. Het is uiteindelijk het belastinggeld van ons allemaal dat wordt gebruikt om, bijvoorbeeld, ambtenaren te verlonen. Als hier dan gebreken in blijken, is dat wat mij betreft openbare informatie waar de burger recht op heeft. Misschien kwam het wel goed uit dat de vraag over een persoon ging, zodat de vuile was niet direct op straat kwam. Ik zal de komende tijd dan ook zeker hier dieper induiken en binnenkort met meer informatie naar buiten komen.

VL

Facebook52
Twitter
Follow Me
Tweet
Zoetwater en zoutwater Aquaria - Brouwers Roosendaal