Laatste nieuws:
Flipperen, inbraak met een bankpas

Flipperen, inbraak met een bankpas

Als de deur niet op slot wordt gedraaid, wordt de deur niet goed afgesloten. Hij zit dan alleen maar met de schoot, die door de deurkruk heen en weer kan worden bewogen, in het kozijn vast. De inbreker kan met een bankpas of hard kaartje tussen de deur en het kozijn de schoot van het slot terugdrukken. Draai dus altijd de deur op slot als je even de woning verlaat, maar ook ‘s nachts als je gaat slapen. De verzekering dekt minder of zelfs niets als je van nalatigheid verweten kan worden.

Opteer voor een zelfvergrendelend slot, zodat de deur altijd vanzelf op slot gaat. Van binnenuit kan de deur vanzelfsprekend gemakkelijk terug geopend worden.

Bron: Inbraakpreventieplatform
Foto: Pixabay

Facebook18
Twitter
Follow Me
Tweet