Laatste nieuws:
Jeannine Douws - Column

Essen pompt 70.000 euro in de lokale economie

Naar aanleiding van het geplaatste “Laatste Nieuws” in Noordernieuws inzake de tussenkomst van de Gemeente Essen in samenwerking met UNIZO om €70.000,- in de lokale economie te pompen, heb ik hierover wel enige bedenkingen.

Tijdens de coronaperiode werd door N-VA/PLE én Vlaams Belang een voorstel ingediend om ALLE gezinnen in Essen een consumptiecheque van €20,- aan te bieden, om te besteden bij onze lokale handelaars. Dit voorstel werd verworpen door SP-A en CD&V.
Ruw geschat telt de gemeente Essen 20.000 inwoners en een gemiddeld gezin bestaat uit vier personen zodat 5.000 gezinnen elk een consumptiecheque zouden gekregen hebben van €20,-. Dit zou een uitgave zijn geweest van €100.000,-. In deze optiek had het een koopkrachtverhoging betekend voor ALLE Essenaren.
In het ene geval wordt momenteel, door het genereus gebaar van de gemeente, uit de gemeentekas, een cheque van €70.000,- verdeeld onder het gemeentepersoneel, tevens voor een koopkrachtverhoging voor lokale ambtenaren.

In het andere geval wordt ingevolge een subsidie van de Vlaamse Overheid €33.000,- verdeeld, zoals vermeld door het gemeentebestuur, onder meer dan 200 kwetsbare gezinnen en tevens om te zorgen voor een koopkrachtverhoging. Nu gaat het hier totaal niet over de toekenning van de cheques van €155,- voor die kwetsbare gezinnen want wie een klein inkomen heeft wordt inderdaad door de coronacrisis harder geraakt dan anderen. Maar er zijn ook gezinnen die het minder breed hebben, zonder te worden gecatalogiseerd als zijnde kwetsbaar, maar die vallen buiten de boot.
Waar het hier wel om gaat is in eerste instantie dat door het gemeentebestuur wordt vermeld dat meer dan 200 kwetsbare gezinnen de subsidie van de Vlaamse ontvangt, MAAR dat er nergens duiding is tussen hoeveel gemeentepersoneel het bedrag van €70.000,- verdeeld wordt om hun koopkracht te verhogen. Mij werd vroeger door mijn ouders goed werd ingeprent dat er maar twee instanties zijn waar inkomen en werkzekerheid verzekerd zijn en dat is werken aan de Staat en werken bij een Gemeente. Dus wat deze genereuze bonus betreft voor ‘het’ ongenoemde aantal gemeentepersoneel, heb ik hierbij wel mijn bedenkingen.
Zoals vermeld kunnen de handelaars en ondernemers van Essen alle steun van DE Essenaar gebruiken door zoveel mogelijk lokaal te kopen. Spijtig genoeg valt DE modale Essenaar met een modaal inkomen buiten de boot.

Jeannine

Facebook47
Twitter
Follow Me
Tweet