Laatste nieuws:
Een bijtende hond, en dan?

Een bijtende hond, en dan?

Wist je dat er naar schatting 100.000 mensen per jaar door een hond worden gebeten? En het aantal honden en andere dieren dat per jaar wordt gebeten en doodgaat is nog vele malen hoger! Meestal zijn dit ongelukken, maar helaas zijn er ook mensen die bewust agressie en gevechten van honden uitlokken.

Wat is de rol van de overheid en de dierenarts bij gevaarlijke honden?

De hond heeft een belangrijke plek in veel huishoudens. Maar het is onacceptabel dat een hond een bedreiging vormt voor mens of dier. De dierenarts heeft daar een belangrijke rol bij. Door mensen te stimuleren om aangifte te doen van bijtincidenten, komt er meer inzicht in het aantal bijtongelukken en valt het verboden gedrag beter aan te pakken.

De dierenarts als advocaat

Dierenartsen vinden bijtgedrag van honden niet acceptabel (tenzij er sprake is van zelfverdediging of bv een politiehond), maar ze willen dat elke diereneigenaar hulp kan vragen én volledig open kan zijn. Dus als je hond bijt, kun je terecht bij een dierenarts die je helpt. De dierenarts is advocaat van zowel het bijtende als het gebeten dier. Maatregelen van dierenartsen zijn altijd passend bij de oorzaak en omstandigheden! De dierenarts zal een hond die bijt uit zelfverdediging (bv door mishandeling) of die in een reflex bijt (bv omdat een kind op zijn staart stapt), anders behandelen (voorlichting aan eigenaren) dan een hond die achter fietsers/trimmers aan gaat (tips over aanlijnen, trainen) of die aanvalt om te doden (bv agressiecheck, gedragstraining of euthanasie). Als een dierenarts vermoedt dat een bijtincident het gevolg is van dierenmishandeling, zal hij dit bespreekbaar maken met de eigenaar.

Pre-pup consult: voorkomen is beter dan genezen

Iedere hond kan bijten, ongeacht ras, leeftijd of geslacht. Maar de ene hond zal eerder bijten dan de andere. En ook de aangerichte schade zal per hond verschillen. De dierenarts is de professional bij uitstek om mensen te adviseren bij de aanschaf van een hond, de opvoeding, het fokken en het nemen van maatregelen om (bijt)incidenten te voorkomen (zoals aanlijnen of muilkorven). Ook kan hij kan je tips geven over hondentrainers en gedragstherapeuten of helpen met ondersteunende medicatie. Dus wil je een hond aanschaffen of heb je vragen over het gedrag van je eigen hond of die van een ander? Bespreek het met je dierenarts.

Bron: Dierenarts.nl
Foto: Pixabay

Facebook35
Twitter
Follow Me
Tweet