Laatste nieuws:
Drive in-afnamepunt coronatests in Kalmthout

Drive in-afnamepunt coronatests in Kalmthout

De huisartsenwachtpost Noordrand (Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel) organiseert gezamenlijke afnames van coronatests op drie locaties in haar werkingsgebied. Eén van die afnamecentra vind je in de oude brandweerkazerne van Kalmthout, die de gemeente Kalmthout in ijltempo ombouwde om de tests te ondersteunen. De andere vind je in Brecht en Brasschaat.

Het doel van de afnamepunten is om het aantal testen te maximaliseren en de druk op huisartsen te verlichten. Zonder verwijsbrief van de huisarts worden mensen niet tot de test toegelaten. Word je door je huisarts naar het afnamepunt wordt verwezen, dan word je in de wagen getest. Om de veiligheid van zowel medewerkers als gebruikers te maximaliseren, mag niemand de wagen verlaten. Na de test wacht de patiënt thuis de resultaten af. Een eventuele behandeling wordt besproken met de huisarts. Alleen wanneer het resultaat van een test positief is, zal het contact-trace-centrum van de federale overheid contact opnemen.

Dokter Joris Aerts, voorzitter van de huisartsenwachtpost Noordrand: “Met de drie afnamepunten willen we mensen met symptomen van het coronavirus op een veilige manier én snel kunnen testen. Zo komt ook de werking van de gewone huisartsenpraktijk niet in gevaar. Per afnamepunt kunnen we tot 60 tests per dag aan. Op dit moment voeren we er zo’n 20 à 30 uit in de drie centra samen. Ons werkingsgebied als huisartsenwachtpost Noordrand telt ongeveer 150 000 inwoners.”

Luc Soetewey, wachtpostmanager huisartsenwachtpost Noordrand vult aan: “De voorbije maanden hebben we in het triagepunt in Klina zo’n 1 100 mensen onderzocht en getest. De testcapaciteit was toen kleiner. Nu kunnen en willen we meer inzetten op tests en tracering en startten we deze afnamepunten op. Onze medewerkers werken volledig beschermd en iedere test duurt in totaal slechts een paar minuten. Op basis van de verwijsbrief van de huisarts worden de gegevens van de persoon aan de test gekoppeld. Die vertrekt naar het labo en binnen de paar dagen is er al een resultaat. Dat overloopt de huisarts met de geteste persoon.”

Deze afnamepunten zijn een zoveelste samenwerking tussen zorgverstrekkers en lokale besturen tijdens deze coronacrisis. Zo organiseerde de gemeente Kalmthout ook het vervoer van vermoedelijke patiënten naar het triagepunt. Met dit afnamepunt brengen we zorg in deze moeilijke tijd dichter naar de inwoners.

Heeft u vragen over het afnamepunt en de tests? Neem dan altijd eerst contact op met uw huisarts.

Bron en foto: gemeente Kalmthout

Facebook62
Twitter
Follow Me
Tweet