Laatste nieuws:
Belangrijk bericht over je rijbewijs

Belangrijk bericht over je rijbewijs

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis besliste de FOD Mobiliteit dat je tot 30 september 2020 mag blijven rijden met volgende rijbewijzen:
-voorlopige rijbewijzen die vervallen tussen 16/03/2020 en 30/09/2020
-Europese (niet-Belgische) rijbewijzen die vervallen tussen 16/03/2020 en 30/09/2020
-rijbewijzen waarbij de vakbekwaamheid (code 95) vervalt tussen 16/03/2020 en 30/09/2020
-rijbewijzen waarbij de medische keuring vervalt tussen 16/03/2020 en 30/09/2020
-rijbewijzen die op proef afgeleverd zijn na medische of psychologische herstelonderzoeken en die vervallen tussen 16/03/2020 en 30/09/2020

De Belgische politiediensten zijn op de hoogte van de nieuwe richtlijnen. Je kan hier een verklaring downloaden die je bij controle in het buitenland kan voorleggen.

Volgende attesten blijven geldig tot 30/09/2019 als ze vervallen tussen 16/03/2020 en 30/09/2020:

-attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën
-deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken

Voor de rijopleidingen is het volgende beslist:

-Als de geldigheid van je theoretisch examen vervalt na 15/03/2020 mag je tot 31/12/2020 praktisch examen doen zonder opnieuw te moeten slagen voor theoretisch examen.
-Heb je een voorlopige rijbewijs dat vervalt tussen 16/03/2020 en 30/09/2020 dan kan je blijven oefenen tot 30/09/2020. Je kan het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020 zonder bijkomende lessen te volgen.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de FOD Mobiliteit.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook37
Twitter
Follow Me
Tweet