Laatste nieuws:
De processierupsen zijn er weer

De processierupsen zijn er weer

Het is weer zo ver: het rupsenseizoen is begonnen. Op 4 april slopen de eerste rupsen uit hun eieren. Nu wachten ze met z’n allen aan de knoppen van de eikenbomen tot deze ontluiken.

Het Departement Leefmilieu wil er op wijzen dat de rupsen momenteel nog niet in het bezit zijn van irriterende brandharen. Er is dus geen gevaar voor de gezondheid.

De rups is niet groter dan 3 mm en bezit haren die groter zijn dan de eigen lichaamslengte. De eiken hebben minder dan 5 % bladvorming. Dit betekent dat het momenteel nog geen zin heeft om bladbespuitingen uit te voeren. De rupsen eten weinig in dit jonge stadium waardoor een bladbespuiting weinig effectief is.

De rupsen zijn zeer onopvallend en moeilijk te detecteren zodat een andere bestrijdingsmethode (branden of zuigen) ook nog geen zin heeft. De gemeente houdt u verder op de hoogte.

Rups bestrijden

De gemeente bestrijdt de rupsen op openbaar domein.
Zitten de rupsen op privédomein, dan contacteer je best een aannemer (zie lijst onder downloads)

MEER INFO?
Hou de provinciale website over de eikenprocessierups goed in het oog. Nieuws over rupsen en bestrijding wordt onmiddellijk op deze site geplaatst.

Downloads
informatiefolder-processierups
lokale aannemers

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook221
Twitter
Follow Me
Tweet