Laatste nieuws:
Brasschaats politiekantoor kleurt oranje-

Brasschaats politiekantoor kleurt oranje

Om geweld tegen vrouwen en meisjes een halt toe te roepen, organiseren de Verenigde Naties jaarlijks de campagne ‘Orange the world’. De campagne loopt van 25 november (de Internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen) tot 10 december (de Internationale dag van de rechten van de mens). In deze periode staat de kleur oranje centraal en hebben overheden, ngo’s, … wereldwijd extra aandacht voor geweld tegen vrouwen.

Meer dan 250 aangiftes

De lokale politie Brasschaat noteerde dit jaar al meer dan 250 aangiftes van huiselijk- of seksueel geweld. De cijfers tonen aan dat vooral vrouwen hiervan slachtoffer zijn. De politiezone stelt vast dat er nog een groot taboe rust op geweld tegen mannen binnen relaties. Door het politiecommissariaat van Brasschaat aan de Hemelakkers oranje te verlichten, schaart de politiezone zich achter de wereldwijde oproep van de VN om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Brasschaats politiekantoor kleurt oranje

Ben jij slachtoffer?

Ben je het slachtoffer van partnergeweld of maak je je zorgen over een slachtoffer of merk je dat je soms over je grenzen gaat? Wil je dat dit stopt? Contacteer dan hulplijn 1712. Professionele hulpverleners zoeken samen met jou een oplossing. Als slachtoffer van seksueel geweld (M/V/X) kan je ook 7 dagen op 7, fysiek, telefonisch en per mail, terecht bij het Zorgcentrum na Seksueel Geweld, meer info op https://zsg.belgium.be/nl/contact

Bij dringende of levensbedreigende situaties: bel het noodnummer 101!

MLH

Foto: © Freepik & Pxhere

Facebook4
Twitter
Follow Me
Tweet