Bewoners woonbos Wildert afgestraft

Bewoners woonbos Wildert afgestraft

Het woonbos Wildert, de voormalige weekendzone, wordt sinds de zestiger jaren al permanent bewoond. Dat laatste was niet toegestaan. Bewoners konden geverbaliseerd worden, maar dat werd maar met willekeur opgevolgd. Nu pas volgen belastingaanslagen, tot wel €800.000,-!

Bewoning uit sociale nood

“Veel mensen die hier kwamen wonen, deden dat uit sociale nood.”, vertelt Jelle Van Geel, voorzitter NKWV (Nationaal Komitee Weekendverblijven en Vaste bewoning). “Het is door de jaren heen geëvolueerd en in de jaren tachtig kwam er een inschrijvingsstop. In 1981 kwam de wet Tobak, die eiste dat iedere burger bekend maakte waar hij/zij permanent woonde. Iedereen kon toen hier wonen, maar moest een papier ondertekenen dat men bekend was met het feit dat het eigenlijk niet was toegestaan en dat er eventueel geverbaliseerd kon worden.“

Vrijstelling

“De permanente bewoning werd oogluikend toegelaten en er werd amper tegen opgetreden. Hoogstens op basis van willekeur en verklikking. De mensen die zich voor 9 september 1984 hadden ingeschreven voor permanente bewoning in een vergunde of vergund geachte constructie, zijn nu vrijgesteld van functiewijziging en planbaten belasting. Toen de wet veranderde en de bewoners van na 1984 een functiewijziging moesten aanvragen, was die er niet.”

Proces verbalen

“Dus de mensen zaten in een spagaat: er was geen mogelijkheid tot functiewijziging, terwijl de wet van Tobak eiste dat je je inschreef op de locatie waar je woonde. De politie schreef proces verbalen uit op basis van willekeur, waar vervolgens niks mee werd gedaan. Dat moedigde de bewoning nog meer aan en dreef de prijzen op.
In 2008 is een plan door de Provincie gemaakt: het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan), dit zou rechtszekerheid moeten geven. Dit plan werd in 2012 als wet vastgesteld en geldt alleen voor Wildert, terwijl de permanente bewoning van de weekendzone in Horendonk (gelukkig!) ongemoeid wordt gelaten.”

Hoge aanslagen werken omvorming constructie tegen

“Toen het gebied van Wildert werd omgevormd van recreatie- naar woongebied moest je een functiewijziging aanvragen. Dit hield in dat jarenlange getolereerde zaken moesten verdwijnen: beplanting, carports, tuinhuisjes, aanbouwen, … en dat je de grond moest beplanten met bomen. Saillant detail is dat dit gebied oorspronkelijk geen bos als zodanig was, maar aangeplant met naaldbomen voor de industrie, onder andere voor de mijnen in Limburg. Door die harde eis met behoorlijke financiële gevolgen, hebben veel bewoners hieraan geen gehoor kunnen geven. De kosten gaan van €10.000,- tot €30.000,-, wat voor de meeste mensen niet haalbaar is. Dit houdt dus de omvorming van de constructie tegen.”

Belasting aanslagen tot €800.000,- per perceel

“We moeten niet vergeten dat veel van de oorspronkelijke bewoners hier kwamen uit sociale nood en die worden er op deze manier in teruggeworpen. Op het plan PRUP hebben 380 inwoners bezwaarschriften ingediend, die de gemeente naast zich neer heeft gelegd. We kregen bericht dat er niets mee zou worden gedaan. Eind 2012 viel dan de planbaten belastingaanslag in de brievenbus, die varieert van €0,- tot €800.000,- per perceel!”

“Echter, van uw perceel werd ook vastgelegd hoeveel je ervan mocht gebruiken en bestaande verkavelingen werden opgehouden. Na het plan mag er geen verkaveling meer gedaan worden, wat dus planschade geeft. Bijvoorbeeld: van een perceel van 2500 vierkante meter, waar slechts 300 gebruikt worden, word je voor het hele perceel aangeslagen, terwijl je niet meer mag verkavelen!”

Gun bewoners van woonbos Wildert tijd tot omvorming

“Er is toen een algemeen bezwaarschrift ingediend door NKWV, voor iedere bewoner afzonderlijk. De mensen die hier voor 1984 woonden hebben grotendeel vrijstelling gekregen. Na ons overleg met minister Muyters is het plan naar beneden afgesteld naar aanslagen tot maximaal 2750 vierkante meter. Vanuit de gemeente is daar geen openlijke reactie op gekomen. Het gaat hier dus puur om geld. Met de invoering van deze wet kan de gemeente op de rug van de bewoners proberen recht te zetten wat krom is, bovendien worden ze dubbel gestraft: de aanslag, de afbraak van jarenlange gedoogde constructies en het aanbrengen van beplanting.”

“Kijk, het is niet dat we hier tegen zijn, dat we niet willen. We zijn voor het groen, maar gun ons de tijd en laat die tijd bestaande problemen oplossen. We willen best aanplanten en zaken die echt niet kunnen zullen we afbreken, maar sla ons aan voor de grond die we mogen gebruiken en niet het hele perceel. Dat is van twee walletjes eten op de kap van de burger.”

Essen-Wildert - NKWV - weekendzone woongebied - (c) noordernieuws.be - DSC_6898

“Ons laatste overleg met de gemeente was vorig jaar op 25 juni, dat verliep best gemoedelijk. De afspraak was dat we kort daarna weer bij elkaar zouden gaan zitten en ze zouden ons nieuwe datums sturen. Maar die moeten nu nog komen. Het enige dat we nog hebben mogen ontvangen is een folder met begeleidende brief over hoe we moeten omvormen.”

Bewoners teleurgesteld in de gemeente

“We zijn teleurgesteld dat het jarenlange gedoogbeleid, waar zowel gemeente als bewoners schuldig aan zijn, nu over de rug van de bewoners wordt afgestraft. Ondanks dat we er nu wel permanent mogen wonen volgens de wet.”

“We hebben aanstaande zaterdag 18 maart om 10:00 een bijeenkomst in zaal Flora, achter café Volksvriend voor alleen de NKWV leden, alwaar we één en ander zullen toelichten.”

LW

Facebook126
Twitter
Follow Me
Tweet