Laatste nieuws:
asielzoekers opvang

Asielzoekers opvang

*Ingezonden stuk naar aanleiding van het geplande asielzoekerscentrum in Kalmthout*

We horen het dagelijks, mensen die vluchten voor oorlogsgeweld, vervolging vanwege religie, seksuele geaardheid of om economische redenen, … Het brengt echter steeds wrevel met zich mee als we deze mensen onderdak moeten verschaffen. Het geeft ons een gevoel van onveiligheid, onrechtvaardigheid ten aanzien van de eigen bevolking: te lage pensioenen, mensen in armoede, daklozen, langer werken, te hoge belastingen en nog veel meer. Elk mens heeft echter wel het fundamentele recht om te zoeken naar een beter leven. Met 75 jaar Europese vrede, de burgeroorlog in ex-Joegoslavië buiten beschouwing gelaten, is het Europese continent redelijk rustig en gemakkelijk te bereiken dankzij het opengrenzen beleid, maar hoever moet je gaan in de opvang van asielzoekers?
Als je zegt dat het genoeg is geweest, word je als snel belaagd door links denkenden, die bereid zijn om hun visie op te dringen aan elke wereldburger met alle middelen die nodig zijn. Langs de andere kant heb je het rechtse discours, die enkel opkomt voor eigen mensen. Twee ploegen zonder scheidsrechter. Ooit zal dit fout aflopen, als twee vechten om een been, loopt de derde ermee heen. Je vraagt je soms af waar je zelf nog past in het geheel. In elk mens schuilt wel iemand die bereid is om hulpvaardig te zijn, maar kunnen we dat nog wel opbrengen? Kijk naar de stijgende armoede, hogere rekeningen, sparen voor ons pensioen, kent solidariteit ook geen grenzen? Mag je nog ergens tegen zijn? Bestaat er nog een vrije meningsuiting? Bestaat de democratie nog? Als er in Kalmthout een asielcentrum komt, wie is er in die wijk dan een minderheid? Zwijgen is goud en spreken is zilver, ik ben al blij met zilver.

Foto: Pixabay

Facebook153
Twitter
Follow Me
Tweet

2 Reacties

  1. Je land ontvluchten voor oorlogsellende is 1,maar gewoonlijk zijn dit ouderen en vrouwen met kinderen.Wat we nu zien gebeuren is dat het meestal alleenstaande jongere mannen zijn die de oversteek maken.Ik vraag me dan ook echt af “wordt vrouw en kind(eren)gewoon in de steek gelaten,of zijn dit in feite geen vrijbuiters die in den
    vreemde een nieuw leven willen opbouwen”.

  2. Europa doet er helaas niets aan die bootvluchtelingen ( dewelke voor 90 procent uit jonge alleenstaande mannen bestaat) tegen te houden daar waar ze inschepen. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er politieke strekkingen zijn in Europa die zich verrijken (zwijggeld) aan de bendes dewelke de dure oversteek organiseren. De andere politici zijn meeheulers, niemand, gewoon niemand vangt het probleem op aan het vertrekpunt van die hoopjes miserie makende vluchtelingen die hier komen teren op de rug van de belastingbetaler en zo het weinige wat ons rest aan welvaart uit te buiten . Heb niets tegen vreemdelingen maar er zit te veel gespuis tussen die de oversteek wagen en slechts met 1 doel, Europa de vernietiging insturen, het zal geen 75 jaar meer duren vooraleer Europa het nieuwe Afrika is.