Laatste nieuws:
Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022

Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022

Asbest: een populaire stof die decennialang op allerhande manieren in bouwmaterialen verwerkt werd. Asbest bleek echter gezondheidsrisico’s met zich mee te brengen en is al een hele tijd verboden. Toch zit er nog veel asbest in onze woningen en daarom komt er een bijkomend attest bij de verkoop van je woning.

Vanaf 23 november 2022 wordt het namelijk verplicht om een asbestattest voor te leggen bij de verkoop van een woning die gebouwd werd voor 2001. Op die manier wil de Vlaamse regering asbest inventariseren, renovaties veiliger maken en Vlamingen stimuleren om asbest te verwijderen.

Het asbestattest wordt verplicht

Ben je van plan om je woning te verkopen en werd die woning gebouwd voor 2001? Dan ben je vanaf 23 november 2022 verplicht om een asbestattest voor te leggen aan de kopers. De informatie uit het asbestattest zal opgenomen worden in het compromis en de notariële akte. Zo zijn de nieuwe eigenaars op de hoogte van eventuele asbesthoudende materialen in de woning en weten ze welke stappen ze kunnen ondernemen om hun nieuwe stekje helemaal asbestvrij te maken. Vanaf 2032 zal elke eigenaar van een woning ouder dan 2001 over een asbestattest moeten beschikken, ook al heb je geen plannen om je woning te verkopen. Verhuurders die over een asbestattest beschikken, moeten het document ook voorleggen aan de huurders. Asbest werd in België pas verboden in het jaar 2000. Daarom worden enkel woningen gebouwd voor 2001 aan het verplichte asbestattest onderworpen. Nieuwere woningen kunnen geen asbest bevatten.

Zit er dan nog zoveel asbest in onze woningen?

De verplichting van het asbestattest kadert in het Actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse regering. Het doel is om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Dat is nodig, want naar schatting zit er nog 865.000 ton asbest in Vlaamse woningen verstopt. Maar liefst 2,8 miljoen woningen in Vlaanderen bevatten asbest. Tot het verbod in 2001 werd asbest gebruikt in meer dan 3.500 toepassingen. Het zit niet alleen in asbesthoudende daken, maar ook in onder andere valse plafonds, isolatie, vensterbanken, lambrisering, afvoergoten, vinylvloeren en zelfs kasten. Is je woning gebouwd voor 2001, dan is de kans er zeker dat er ergens asbest in je huis verwerkt zal zitten.

Wat is dat asbestattest precies?

Het asbestattest geeft een overzicht van alle asbesthoudende materialen die eventueel aanwezig zijn in de woning. Zit er asbest in je huis of appartement, dan krijg je ook advies over hoe je met de asbestmaterialen moet omgaan. Je leest bovendien in welke staat het asbest zich bevindt en of het asbestmateriaal in zijn huidige staat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Wanneer alle woningeigenaars dankzij het asbestattest op de hoogte zijn van het aanwezige asbest in de woning, kunnen ze er op een veilige manier mee omspringen. Zo wil de overheid voorkomen dat mensen hun gezondheid in gevaar brengen wanneer ze onbezonnen aan renovatiewerken beginnen. Daarnaast wil de overheid woningeigenaars en –kopers met het asbestattest stimuleren om asbest op een veilige manier te verjagen uit hun woning.

Hoe kan je een asbestattest verkrijgen?

Enkel erkende asbestdeskundigen zullen een asbestattest mogen opmaken. Die experts komen ter plekke in je woning en voeren een grondige visuele inspectie uit. Zijn er documenten beschikbaar over de gebruikte bouwmaterialen, dan zullen ze die eveneens inkijken. Momenteel zijn de eerste asbestdeskundigen nog in opleiding bij Fedabest. In de zomer zullen ze aan de slag kunnen gaan. Ben je van plan om je woning na 23 november te verkopen, dan kan je dus binnenkort al een gecertificeerde asbestdeskundige uitnodigen.

Wat als er asbest aangetroffen wordt?

Wanneer er asbest in je woning gevonden wordt, zal je dat op het asbestattest kunnen lezen. Je bent niet verplicht om risicoloze asbesthoudende materialen te vervangen vooraleer je de verkoop van de woning afrondt. Het asbestattest dient vooral om de veiligheid van de bewoners te garanderen door het aanwezige asbest in kaart te brengen. Als blijkt dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn, dan moet je voor je veiligheid natuurlijk wel in actie te schieten en het probleem oplossen. Asbest verwijderen kost geld. Ben je als koper of eigenaar van plan om renovaties uit te voeren en meteen de asbesthoudende materialen te vervangen, dan kan je rekenen op financiële en praktische hulp.

Projecten

Lokale gemeentebesturen hebben projecten in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat woningeigenaars asbest op een veilige en voordelige manier uit hun woning kunnen verjagen. Veilig verwijderd en verpakt asbest wordt bijvoorbeeld gratis opgehaald aan huis en je kan in sommige gemeentes zelfs intekenen op een groepsaankoop om asbesthoudende daken te vervangen. Je kan online nagaan welke asbeststeun jouw gemeente voorziet. Ga je tijdens renovatiewerken asbesthoudende dak- of gevelbekleding verwijderen? Dan kom je bovendien in aanmerking voor een verhoging van het premiebedrag voor dakisolatie of buitenmuurisolatie van Fluvius.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook94
Twitter
Follow Me
Tweet