Laatste nieuws:
Fundamensie in WZC De Bijster - Essen - (c) Noordernieuws.be - 2023 - HDB_8022

WZC De Bijster laat mensen met dementie mens zijn

FundaMENSie is het startschot van een project van WZC De Bijster om iedereen ‘dezelfde kant uit te laten kijken’. De basis voor persoonsgerichte benadering, waarbij er niet gekeken wordt naar de bewoners, maar naar de personen met dementie, wie daarbij betrokken zijn en wat erbij komt kijken.

Voor kwaliteit zorgen

“Het idee ontstond een half jaar geleden bij een paar mensen, namelijk onze directeur Kristine Gabriëls, Siska Van de Weyer, referentiepersoon dementie, en mij,” zegt Gerolf Peeters, leidinggevende wonen en leven Klaversven en Bogerd. “Tijdens de covidperiode konden veel dingen niet doorgaan, dat gold ook voor scholing en bijscholing. Iets wat we normaal het hele jaar door doen. Net als de manier van werken die we in De Bijster gewoon zijn, zoals gesprekken met familieleden, zorg afstemmen en het meenemen van nieuwe medewerkers in hoe we voor kwaliteit proberen te zorgen.”

Fundamensie in WZC De Bijster - (c) Noordernieuws.be - HDB_8012
Gerolf Peeters
Pijlers

“Onder andere de maatschappelijke beeldvorming moet veranderen. We hebben het over mensen met een aandoening, een persoon ís geen aandoening. Ook autonomie en geborgenheid zijn een pijler, waarbij de bewoners hun keuze kunnen maken en een deel van hun leven in eigen hand houden. Bijvoorbeeld niet elke dag iemands kleding neerleggen, maar ze zelf laten kiezen. Een andere pijler is normalisatie, dat we trachten hun leven zo normaal mogelijk te laten verlopen, maar aangepast waar en wanneer nodig. Niet voor iedereen dezelfde beslissing nemen, maar gericht op het individu, op dat moment. Ook de professionaliteit van het personeel is een pijler, net als dat van de vrijwilligers, want zij worden ook in dit traject meegenomen.”

Veel informatie

“Mensen zijn tijdens de scholingssessie ook zelf al aan de slag gegaan met waar zij in de praktijk aan denken. Zoals bijvoorbeeld nachtkleding dragen tijdens de nachtdienst of de expert (de naaste van de bewoner) om advies te vragen. Daar is al heel veel informatie uitgekomen. Na de sessies hopen we dat medewerkers een werkgroep gaan vormen om al die informatie te bundelen, het verbeterde traject verder te zetten en in praktijk te brengen.”

“Ons ultieme streven is dat we als WZC De Bijster iedereen het goede voorbeeld geven, zodat mensen met dementie mens kunnen zijn!”

NN

Facebook78
Twitter
Follow Me
Tweet