Laatste nieuws:
World Cleanup day

World cleanup day

World cleanup day 2020 was een groot succes. Wereldwijd hebben miljoenen mensen over de hele wereld zwerfvuil op geruimd. In België deden meer dan 60.000 mensen mee.

Dit jaar, voor de vierde editie van World Cleanup Day, bundelen verschillende partners in Vlaanderen de krachten samen om World Cleanup Day te organiseren en te coördineren. Ook dit jaar legt GroenRand haar focus op de Antitankgracht, een ‘groen snoer’ van 33 kilometer tussen Oelegem en Berendrecht.
We werken voor deze editie samen met lokale partners. In Schilde met: “Mooimakers Zoersel/Schilde”; in Brecht met: “Waste Busters StJob”, in Brasschaat met: “Zwerfvuilruimers in DE parkgemeente Brasschaat” en “Velt Brasschaat”, en tenslotte in Stabroek/Kapellen met: “Zij die het doen”. Noteer de volgende editie alvast in je agenda: 18 september 2021. Deze 4de editie stelt GroenRand in het teken van: ‘de combinatie van zwerfvuil en wilde dieren’

World Cleanup day1

Zwerfvuil en wilde dieren, een slechte combinatie

Zwerfvuil dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar het niet hoort, kunnen een gevaar zijn voor wilde dieren. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, verpakkingen, blikjes, flesjes, bokalen, emmers, … Zwerfvuil bezoedelt niet alleen onze wegbermen, parken, bossen en natuurgebieden, maar heeft ook een rechtstreekse impact op wilde dieren.

World cleanup day3

Regelmatig worden natuurhulpcentra geconfronteerd met ‘zwerfvuilslachtoffers’

* Watervogels die verstrikt zitten in rondslingerende visdraad.
* Dieren die plastic of ander afval opeten.
* Vogels die in slierten plastic of touw verstrikt geraken.
* Dieren die zich kwetsen of komen vast te zitten omdat ze restjes uit blikjes of bokalen willen snoepen
Mensen bewust maken over de zwerfvuilproblematiek lijkt voor GroenRand het enige redmiddel om het probleem aan te pakken. GroenRand voegt zich mee in de strijd tegen zwerfvuil en probeert via World Cleanupaandacht te vragen voor de zwerfvuilproblematiek.

World cleanup day4

2022 De boommarter in het vizier

Het jaar 2021 is het jaar van de otter, tevens het symbool van GroenRand. Niet enkel sporen van de otter werden de voorbije jaren aan de Antitankgracht teruggevonden, ook bevers en boommarters werden gespot.De boommarter is in de Lage Landen een zeldzame verschijning. Om aandacht te vragen voor deze zeldzame soort, stelt GroenRand 2022 in teken van de boommarter met het jaar thema ‘2022, de boommarter in het vizier’. De boommarter zal mee profiteren van de maatregelen die voor het toekomstig ’soortenbeschermingsprogramma otter’ worden genomen. De knelpunten, die voor dit ‘SBP otter’ in kaart werden gebracht, zullen, mits kleine aanpassingen tevens kunnen dienen voor de boommarter. Ook ontsnippering en uitbreiding van geschikte biotopen komen andere soorten ten goede. De huidige natuurgebieden alleen zullen niet volstaan om de biodiversiteit in de Voorkempen te herstellen, het is van uiterst belang dat we onze natuur verbinden. GroenRand wil er voor zorgen dat diersoorten en leefgebieden in de GroenRand-regio beschermd en hersteld worden.

Bron: GroenRand
Foto’s: www.natuurhulpcentrum.be